Bạn đang xem trang giới thiệu về nền tảng TAYTOU (https://taytou.com), dưới đây là những nội dung Lương (Adam Lương) sẽ giới thiệu giúp bạn hiểu hơn về chúng mình.

Bạn đến TAYTOU để xem nội dung gì ?

Trong giai đoạn hiện tại, chúng mình sáng tạo/chia sẻ 3 loại nội dung chính:

  • Trang trí Decor, thiết kế nội thất, nhà cửa, sân vườn, không gian sống…
  • Các sản phẩm nội dung tiếp thị liên kết
  • Nội dung ĐỀ HỌC ( phương pháp tư tưởng-tư duy trong giải quyết vấn đề, được phát minh bởi chuyên gia tư duy khoa học Việt Nam-Nguyễn Văn Lương)

Chúng mình là ai?

Mình là Adam Lương ( Nguyễn Văn Lương), là người sáng lập dự án TAYTOU này, mục tiêu của mình muốn chia sẻ nhiều nội dung hữu ích; cung cấp phương pháp tư duy Đề Học giúp mọi người có thể tự chủ động giải quyết vấn đề của riêng mình một cách khoa học.

Nếu bạn muốn đăng ký Khóa học Kỹ năng tư duy Giải quyết vấn đề với phương pháp ĐỀ HỌC (tư tưởng ĐỀ HỌC), bạn có thể gửi email cho Lương

Cùng với mình là một đội ngũ team cũng đang sáng tạo/chia sẻ nội dung trên taytou.

Nếu bạn muốn liên hệ với mình, ủng hộ tài chính Donate cho trang, bạn có thể gửi email trước cho Lương tại: haihoasong@gmail.com