Nội Dung

Đồng vị là gì-Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có? (chọn định nghĩa đúng về đồng vị-cách tính số nguyên tử của đồng vị-bài tập về đồng có 2 đồng vị-đồng vị phóng xạ là gì-nguyên tử là gì-hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi)

Nội dung chủ đề này tìm hiểu về Đồng vị là gì-định nghĩa về đồng vị, vấn đề về nguyên tử khi nào được gọi là đồng vị, làm sao tính được số nguyên tử của đồng vị và những vấn đề có liên quan khác. Nội dung bài này sử dụng Phương pháp tư duy Đề Học để làm rõ vấn đề, Phương pháp Đề Học được chuyên gia Nguyễn Lương- là người gốc Việt Nam phát minh.

Đồng vị là gì, tìm hiểu định nghĩa khái niệm về đồng vị, chọn định nghĩa đúng về đồng vị

ĐỀ HỌC

 • Mục đích muốn biết: Hình dung và hiểu về đồng vị là gì, định nghĩa cho đồng vị
 • Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Là sự khác đi của nguyên tố hóa học, hay còn gọi là hình thái-biến thể khác đi của nguyên tố hóa học. Khái niệm này liên quan chặt chẽ đến số notron, Proton, số khối, nguyên tử.
 • Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Nguyên tố hóa học, notron, proton, đồng vị bền, đồng vị phóng xạ, số khối của nguyên tố, khoa học hạt nhân, Hóa học, Vật lý cơ bản, vật lý hạt nhân, nhà khoa học, bài tập đồng vị, bảng tuần hoàn, chu kỳ bán rã,…
Đồng vị là gì-Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có? (chọn định nghĩa đúng về đồng vị-cách tính số nguyên tử của đồng vị-bài tập về đồng có 2 đồng vị-đồng vị phóng xạ là gì-nguyên tử là gì-hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi)

Tìm hiểu Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có?

ĐỀ HỌC

 • Mục đích muốn biết: Điều kiện để nguyên tử được gọi là đồng vị hạt nhân
 • Nội dung phù hợp giúp hiểu Mục đích: Khi proton giống nhau và số notron khác nhau
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Sự giống nhau-sự khác nhau của proton , notron, hạt nhân nguyên tử, đồng vị, vật chất, electron, cơ học lượng tử, nguyên tố hóa học, nano, momen từ, phân rã phóng xạ, năng lượng, nguyên tố cơ bản, định luật bảo toàn khối lượng, vật chất ngưng tự, phân hạch, Đám mây electron…

>> Tỷ số và tỷ lệ tỷ suất hay phần trăm hoặc phân số (hiểu đầy đủ)

Bài tập về Đồng Cu có 2 đồng vị

ĐỀ HỌC:

 • Mục đích muốn tìm hiểu:
Bài tập về Đồng Cu có 2 đồng vị
 • Nội dung phù hợp giúp hiểu mục đích: Phương án D đúng
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Đồng vị, nguyên tố hóa học Đồng Cu, 63Cu, 65Cu, Cucl2, Cl, khối lượng của Cu, nguyên tử khối trung bình, bài tập về Đồng và 2 đồng vị của Cu, bảng tuần hoàn hóa học, khái niệm về đồng vị, khái niệm nguyên tử….

Cách tính số nguyên tử của đồng vị

ĐỀ HỌC:

 • Mục đích muốn tìm hiểu: Công thức, tư duy, phương thức tính số nguyên tử của đồng vị
 • Nội dung phù hợp giúp đạt mục đích: Số nguyên tử hay còn gọi là số Proton; Số nguyên tử giống với số điện tích của Hạt nhân. Do vậy cần tìm số điện tích của hạt nhân. Chúng ta có công thức A = Z + N; và Z chính là số điện tích hạt nhân= proton number = electron number.
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh này: Điện tích hạt nhân, số electron, số Proton, số khối A, khối lượng đồng vị tương đối, nguyên tử khối, bảng tuần hoàn, thí nghiệm của Moseley, bài tập và lý thuyết về số nguyên tử, bài tập và lý thuyết về đồng vị, Ký hiệu Z bắt nguồn từ tiếng Đức là Zahl

Đồng vị phóng xạ là gì

ĐỀ HỌC

 • Mục đích muốn biết: Tìm Hiểu một khía cạnh khác về đồng vị, đó là đồng vị phóng xạ.
 • Nội dung phù hợp cho mục đích: Vẫn là Đồng vị như trong khái niệm đã nêu, nhưng đồng vị phóng xạ là kết quả của sự phân rã phóng xạ. Nói cách khác đồng vị có tính chất phóng xạ thì gọi là Đồng vị phóng xạ.
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh: Khái niệm-định nghĩa về Đồng vị là gì ( khái niệm nguyên bản), quá trình phân rã phóng xạ, Khái niệm về phóng xạ, tính chất hóa học của nguyên tố hóa học, Đồng vị bền, đồng vị không bền, bức xạ hạt nhân, tia phóng xạ, phân rã alpha, gamma, beta, hằng số phân rã, chu kỳ bán rã, lý thuyết lượng tử, Tia X, E = mc 2, thuyết tương đối hẹp, định luật bảo toàn năng lượng, khối lượng bất biến,…

Khái niệm định nghĩa Nguyên tử là gì

ĐỀ HỌC

 • Mục đích muốn biết: Hiểu về khái niệm căn bản của Nguyên tử là gì
 • Nội dung phù hợp đạt mục đích: Nguyên tử hay còn gọi là Đơn vị của Vật chất, Có 1 hạt nhân, nằm ở giữa các điện tích âm electron. Hình dung hình học về Nguyên tử thì đường kính của nguyên tử thường đo bằng nano mét (tức là rất nhỏ).
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh: Hạt nhân nguyên tử, điện tích âm, cơ học lượng tử, tương tác điện từ, liên kết hóa học, Hạt hạ nguyên tử là gì, đồng vị, hóa trị, kính hiển vi, vật lý năng lượng cao, máy gia tốc hạt nhân, proton và neutron, phân rã phóng xạ, mô men từ, mức năng lượng, phương trình Schrödinger độc lập thời gian, cân bằng nhiệt động, spin là gì, hiệu ứng đường hầm lượng tử là gì, Nguyên tố siêu nặng, vật chất ngoại lai…

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi…?

ĐỀ HỌC

 • Mục đích muốn biết: Hiểu rõ về Cấu tạo của Hạt nhân nguyên tử
 • Nội dung phù hợp giúp đạt mục đích: Cấu tạo từ proton và Notron
 • Những vấn đề liên quan trong trường cảnh/hoàn cảnh: Nguyên tử là gì, Khái niệm định nghĩa về Proton, khái niệm Notron, điện tích +1, hạt không mang điện tích, phân rã là gì, nguyên tố hóa học, vật chất, đồng vị, đám mây điện tích âm, kích thước đường kính của hạt nhân, nguyên tố cơ bản cổ điển là gì, định luật bảo toàn khối lượng, lý thuyết hạt, nhà khoa học Albert Einstein, liên kết hóa học là gì, phương pháp phổ khối lượng.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *