Nội Dung

Nền cộng hòa và Cộng hòa là gì (nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào-tìm hiểu Cộng hòa pháp-Các nước cộng hòa trên thế giới là gì-Chính thể cộng hòa là gì-hình thức chính thể cộng hòa-chính thể cộng hòa tổng thống là gì)

Thông qua hình thức tiếp cận của phương pháp Đề học, bài viết này sẽ giới thiệu về nền cộng hoà, hình thức chính trị này và các nội dung liên quan.

Nền cộng hoà, thể chế chính trị

Nền cộng hòa và Cộng hòa là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: tìm hiểu thông tin về nền cộng hòa và cộng hoà.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Một nền cộng hòa là một hình thức chính phủ trong đó “quyền lực tối cao được nắm giữ bởi nhân dân và các đại diện do họ bầu ra”. Ở các nước cộng hòa, đất nước được coi là “vấn đề công cộng”, không phải là mối quan tâm riêng hay tài sản của những người cầm quyền. Các vị trí quyền lực chính trong một nước cộng hòa đạt được thông qua dân chủ hoặc sự kết hợp giữa dân chủ với chế độ chính trị đầu sỏ hoặc chuyên quyền chứ không phải do bất kỳ dòng họ hoặc nhóm nhất định nào chiếm giữ. Với chủ nghĩa cộng hòa hiện đại, nó đã trở thành hình thức chính phủ đối lập với chế độ quân chủ và do đó một nước cộng hòa hiện đại không có quân chủ làm nguyên thủ quốc gia.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: thể chế chính trị, dân chủ, tư bản, chế độ chính trị, các nước cộng hoà, liên minh, cộng hoà xã hội.

Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: thời gian thành lập nền cộng hoà đầu tiên ở Pháp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Trong lịch sử của Pháp, nền Cộng hòa thứ nhất, tên chính thức là Cộng hòa Pháp, được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1792 trong cuộc Cách mạng Pháp. Nền Cộng hòa thứ nhất kéo dài cho đến khi tuyên bố Đế chế thứ nhất vào ngày 18 tháng 5 năm 1804 dưới thời Napoléon, mặc dù hình thức của chính phủ đã thay đổi nhiều lần.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: hình thức chính phủ, nước Pháp, Cộng hoà Pháp, quyền lực, người cầm quyền, thế kỉ 16.

Tìm hiểu Cộng hòa pháp

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: các thông tin về Cộng hoà Pháp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Pháp, tên chính thức là Cộng hòa Pháp, là một quốc gia xuyên lục địa trải dài khắp Tây Âu và các vùng, lãnh thổ hải ngoại ở Châu Mỹ và Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vùng đô thị của nó kéo dài từ sông Rhine đến Đại Tây Dương và từ Địa Trung Hải đến eo biển Manche và Biển Bắc; các lãnh thổ hải ngoại bao gồm Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ, Saint Pierre và Miquelon ở Bắc Đại Tây Dương, Tây Ấn thuộc Pháp, và nhiều đảo ở Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương. Do có một số lãnh thổ ven biển, Pháp có vùng đặc quyền kinh tế lớn nhất trên thế giới.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: thể chế chính trị của Pháp, Napoléon Bonaparte, đế chế Pháp, chinh phục châu Âu, thời kì thịnh vượng, văn hoá Pháp.

Các nước cộng hòa trên thế giới là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: tìm hiểu về các nước cộng hoà trên thế giới.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: 159 quốc gia có chủ quyền trên thế giới sử dụng từ “cộng hòa” trong tên chính thức của họ. Ví dụ, tên riêng của đất nước chúng ta thường gọi là Hàn Quốc thực sự là Đại Hàn Dân Quốc (Republic of Korea). Các nước cộng hoà là các nước có hình thức chính phủ trong đó một nhà nước được cai trị bởi các đại diện của cơ quan công dân. Các nước cộng hòa hiện đại được thành lập dựa trên ý tưởng rằng chủ quyền thuộc về người dân, mặc dù ai được bao gồm và loại trừ khỏi danh mục nhân dân đã khác nhau trong lịch sử.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: hình thức chính phủ, nước cộng hoà, cộng hoà liên bang, Mỹ, nền dân chủ.

Chính thể cộng hòa là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Kiến thức, định nghĩa về chính thể cộng hoà

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Chính thể cộng hoà là chính phủ cộng hoà, trong đó Quyền lực của chính quyền do nhân dân nắm giữ. Nhân dân trao quyền cho các nhà lãnh đạo mà họ bầu chọn để đại diện cho họ và phục vụ lợi ích của họ. Những người đại diện có trách nhiệm giúp đỡ tất cả người dân trong nước, không chỉ một vài người.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: chính phủ, dân chủ, thể chế chính trị, bộ máy nhà nước, nhân dân nắm quyền, chính phủ do dân bầu, phục vụ nhân dân.

Hình thức chính thể cộng hòa

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: hình thức chính thể cộng hoà.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Chính thể cộng hoà là hình thức thể chế nhà nước, trong đó lãnh đạo, cán bộ nhà nước do dân bầu ra là làm việc trong một nhiệm kì với thời hạn cụ thể.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: bầu cử, chính khách, xã hội, chính phủ, nhân dân, nhiệm kì bầu cử, cán bộ nhà nước.

Chính thể cộng hòa tổng thống là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: thông tin về chính thể cộng hoà tổng thống.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Hệ thống tổng thống hay còn gọi là hệ thống hành pháp đơn lẻ, là một hình thức chính phủ trong đó người đứng đầu chính phủ, thường có chức danh tổng thống, lãnh đạo một nhánh hành pháp tách biệt với nhánh lập pháp trong các hệ thống sử dụng quyền phân lập. Người đứng đầu chính phủ này trong hầu hết các trường hợp cũng là nguyên thủ quốc gia. Trong chế độ tổng thống, người đứng đầu chính phủ do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bầu ra và không chịu trách nhiệm trước cơ quan lập pháp, cơ quan lập pháp không thể bãi nhiệm tổng thống trừ trường hợp bất thường. Hệ thống tổng thống trái ngược với hệ thống nghị viện, nơi người đứng đầu chính phủ lên nắm quyền bằng cách giành được sự tín nhiệm của cơ quan lập pháp được bầu chọn.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: tổng thống, nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, liên bang, hệ thống nghị viện.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *