Nội Dung

Ngành công nghiệp là gì (vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở chỗ-Bánh kẹo, Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp nào-Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là-Vai trò nào dưới đây không phải của ngành công nghiệp dệt – may-Vai trò nào dưới đây không phải là của ngành công nghiệp-Ngành sản xuất công nghiệp có vai trò chủ đạo-Điểm giống nhau cơ bản của hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là-Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước-Vai trò quan trọng nhất của công nghiệp năng lượng là-Nhân định nào dưới đây đúng khi nội về vai trò của ngành công nghiệp-Tính chất tập trung cao độ trong công nghiệp được thể hiện rõ ở việc-Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực-Sản phẩm của ngành công nghiệp-Ngành chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là-Vai trò nào sau đây của sản xuất công nghiệp đối với ngành kinh tế)

Bài viết này sẽ giới thiệu về các ngành công nghiệp và những kiến thức cơ bản liên quan đến ngành công nghiệp, vai trò của ngành công nghiệp với nền kinh tế …

Ngành công nghiệp là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Tìm hiểu khái niệm ngành công nghiệp là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp (tiếng Anh là Industry) là một ngành sản xuất vật chất bao gồm các hoạt động khai thác của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên; chế biến những sản phẩm đã khai thác và chế biến sản phẩm của nông nghiệp; sữa chữa máy móc thiết bị và vật phẩm tiêu dùng.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Phân biệt ngành công nghiệp với ngành nông nghiệp, Công nghiệp gồm những ngành nào, Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta như thế nào, các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là gì.

Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở chỗ

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Tìm hiểu vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện ở đặc điểm nào.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp là cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế. Công nghiệp chính là ngành sản xuất ra khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội vì vậy nó có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Vai trò quan trọng của công nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân, tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP thể hiện điều gì.

Bánh kẹo, Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp nào

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Sản phẩm bánh kẹo và thép là của ngành công nghiệp nào.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Bánh kẹo là sản phẩm của ngàng công nghiệp sản xuất thực phẩm. Thép thì là sản phẩm của ngàng công nghiệp luyện kim.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Sản phẩm công nghiệp bao gồm những gì, danh mục các sản phẩm công nghiệp, kể tên một số ngành công nghiệp và sản phẩm công nghiệp chủ đạo của nước ta.

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là công nghiệp hoá nông thôn.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở thành phố lớn được xác định là gì, tại sao công nghiệp lại có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, ngành công nghiệp chủ đạo của nước ta là gì.

Vai trò nào dưới đây không phải của ngành công nghiệp dệt – may

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Tìm hiểu vai trò nào không phải của ngành công nghiệp dệt – may.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp dệt – may là một trong những ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Nó không những giải quyết nhu cầu về may mặc, sinh hoạt cho gần 8 tỉ người trên Trái Đất mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, đồng thời còn tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Vai trò của ngành công nghiệp dệt – may, tỷ trọng, đặc điểm ngành dệt – may của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp dệt – may Việt Nam.

Vai trò nào dưới đây không phải là của ngành công nghiệp

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Biết được đâu không phải là vai trò của ngành công nghiệp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân nhưng nó không có vai trò khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Nêu những vai trò của ngành công nghiệp, sản xuất ra lương thực thực phẩm cho con người có phải là vai trò của ngành công nghiệp.

Điểm giống nhau cơ bản của hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Điểm giống nhau cơ bản của hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Điểm giống nhau cơ bản của hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là đều sử dụng bằng máy móc.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Hai giai đoạn sản xuất công nghiệp là gì, tính chất hai giai đoạn của sản xuất công nghiệp là gì, tại sao sản xuất công nghiệp lại có tính chất hai giai đoạn.

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Ngành công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước ở nước ta.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Điện lực là ngành công nghiệp cần được ưu tiên đi trước một bước ở nước ta bởi đây là ngành có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ khoa học – kĩ thuật, đáp ứng đời sống văn minh của con người.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Khái quát về ngành công nghiệp điện lực ở nước ta, vai trò quan trọng của ngành công nghiệp điên lực trong phát triển kinh tế là gì.

Vai trò quan trọng nhất của công nghiệp năng lượng là

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Vai trò quan trọng nhất của công nghiệp năng lượng là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Công nghiệp năng lượng là ngành kinh tế cơ bản và quan trọng của một quốc gia, nó là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật và là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển kinh tế – kĩ thuật của một quốc gia. Công nghiệp năng lượng giúp cung cấp nguồn năng lượng cho mọi ngành kinh tế khác phát triển.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Công nghiệp năng lượng là gì, vai trò của ngành công nghiệp năng lượng đối với nền kinh tế của nước ta là gì.

Nhân định nào dưới đây đúng khi nội về vai trò của ngành công nghiệp

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Nhân định nào là đúng khi nội về vai trò của ngành công nghiệp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng thị trường lao động và sản xuất giúp tăng việc làm và thu nhập.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Nhân định nào không đúng khi nội về vai trò của ngành công nghiệp, ngành công nghiệp nào cần nguồn lao động dồi dào nhất là lao động nữ.

Tính chất tập trung cao độ trong công nghiệp được thể hiện rõ ở việc

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Tính chất tập trung cao độ trong công nghiệp được thể hiện rõ ở việc gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ về tư liệu sản xuất, tập trung về nhân công và khối lượng sản phẩm.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Sản xuất công nghiệp có những đặc điểm chính nào, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp, công nghiệp nhẹ là gì.

Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Ý nào không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp điện lực có nhiều vai trò quan trọng nhưng nó không giữ vai trò là mặt hàng xuất khẩu có giá trị của nhiều nước.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Tổng quan về ngành công nghiệp điện lực ở nước ta, các nhà máy nhiệt điện lớn của Việt Nam, công trình thủy điện lớn của nước ta.

Sản phẩm của ngành công nghiệp

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Các sản phẩm của ngành công nghiệp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Sản phẩm của ngành công nghiệp để phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế vì vậy nó được chia thành nhiều nhóm ngành khác nhau dựa theo đặc điểm và nhu cầu của mỗi quốc gia.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Phân loại các sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Việt Nam.

Ngành chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Ngành chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Ngành công nghiệp da giầy là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm những ngành nào, đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là gì, các sản phẩm nổi bật của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nước ta.

Vai trò nào sau đây của sản xuất công nghiệp đối với ngành kinh tế

ĐỀ HỌC

Mục đích cần biết: Vai trò của sản xuất công nghiệp đối với ngành kinh tế là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Sản xuất công ngiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Vai trò của các ngành công nghiệp là gì, ngành công nghiệp tiềm năng trong tương lai, vai trò của các ngành công nghiệp.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *