Nội Dung

Thành phố trực thuộc trung ương là gì (nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp biển-các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam-tỉnh là gì-thành phố là gì-Các tỉnh, thành phố không giáp biển)

Bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thành phố trực thuộc trung ương là gì, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp biển của Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận Đề học.

Thành phố trực thuộc trung ương là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu về khái niệm thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam nằm dưới sự quản lý của trung ương. Thành phố trực thuộc trung ương là các đô thị loại đặc biệt hay đô thị loại I và được xem là các đô thị trung tâm cấp Nhà nước. Đây là các thành phố lớn với nền kinh tế phát triển, có vị trí quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và là động lực cho sự phát triển của đất nước. Các thành phố này có cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ phát triển, quy mô dân số lớn, nhiều cơ sở giáo dục bậc cao, giao thông vận tải thuận lợi.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: các thành phố trực thuộc trung ương, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương như diện tích tự nhiên, quy mô dân số, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội…

Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp biển

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của nước ta tiếp giáp với biển.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Về mặt địa hình, 3/4 diện tích nước ta trên đất liền là đồi núi và 1/4 diện tích còn lại là đồng bằng với 2 đồng bằng lớn là Bắc Bộ và Nam Bộ; ba mặt Đông, Nam, Tây Nam của nước ta đều hướng ra biển. Về mặt hành chính, hiện nay nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trải dài từ bắc tới nam, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của nước ta tiếp giáp biển, vùng biển Việt Nam có đặc điểm như thế nào, vai trò của các tỉnh, thành phố này với sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Danh sách các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Về mặt hành chính, hiện nay nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương và 58 tỉnh trực thuộc trung ương được chia theo từng vùng ngoại trừ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc loại đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền để phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, các tỉnh thành của Việt Nam.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: danh sách các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được chia theo từng vùng; biển số xe các tỉnh, thành phố; danh sách mã vùng điện thoại, bưu chính của các tỉnh, thành phố; danh sách các quận huyện trực thuộc các tỉnh thành phố…

Tỉnh là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu khái niệm thế nào là tỉnh, các quy định Pháp luật về tỉnh tại Việt Nam.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Tỉnh là đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, dưới tỉnh có các đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc bao gồm thành phố thuộc tỉnh, huyện và thị xã. Việc thành lập, sáp nhập, phân chia hay điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh do Quốc hội quyết định.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: danh sách các tỉnh tại Việt Nam, các quy định Pháp luật về tỉnh, các tiêu chuẩn của tỉnh…

Thành phố là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: Tìm hiểu khái niệm thế nào là thành phố, thành phố thuộc tỉnh tại Việt Nam.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Thành phố là khu đô thị khác với thị xã hay thị trấn về mật độ dân số, điều kiện cơ sở hạ tầng, diện tích, tầm quan trọng. Tại Việt Nam thì thể chế thành phố được xác định theo nghị quyết của Chính phủ dựa trên một số tiêu chí kể trên. Về cơ bản chia làm 3 loại là thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: danh sách các thành phố tại Việt Nam, phân loại các đô thị, các quy định Pháp luật và tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp thành phố tại Việt Nam.

Các tỉnh, thành phố không giáp biển

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: số lượng các tỉnh, thành phố không giáp biển tại Việt Nam.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Việt Nam có đường bờ biển kéo dài 3260km từ bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) đến bờ biển Hà Tiên (Kiên Giang) nhưng có đến 35 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố không giáp biển.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: danh sách các tỉnh, thành phố không giáp biển tại Việt Nam; việc không giáp biển ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế tài chính, văn hóa xã hội của các tỉnh, thành phố này.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *