Who we are (Chúng tôi là ai)

TAYTOU là nền tảng nội dung nhằm tạo và chia sẻ nhiều giá trị thông tin cho người dùng. Trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi phân phối 3 loại hình nội dung chính bao gồm:

  • Nội dung Decor, trang trí, nội thất nhà cửa, sân vườn…
  • Nội dung tiếp thị liên kết affiliate
  • Nội dung ĐỀ HỌC ( Được phát minh bởi chuyên gia Tư duy Khoa Học Việt Nam: Nguyễn Văn Lương)

Comments

Tiếng Anh: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Tiếng Việt: Trường hợp người dùng để lại nhận xét, comment, các nhận xét này là một phần của quá trình đánh giá Spam, nếu nhận xét được phát hiện gây nguy hại cho người dùng, chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung spam đó. Nhằm bảo vệ người dùng của chúng tôi.

Bạn có thể xem chính sách bảo mật và riêng tư liên quan đến ảnh đại diện Gravatar tại https://automattic.com/privacy. Hình ảnh đại diện sẽ được hiển thị cho mọi người thấy và nhận biết bạn là ai.

Media (Tài nguyên đa phương tiện)

Tiếng Anh: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Tiếng Việt: Quá trình sử dụng và trải nghiệm nội dung trên Taytou, theo từng giai đoạn chính sách, bạn có thể tải lên hình ảnh, tài nguyên khác, video, hoặc nhúng tài nguyên, nhưng bạn nên tránh chia sẻ những tài nguyên làm tiết lộ vị trí, hoặc tài liệu riêng của chính bạn, điều này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, giúp bạn trải nghiệm an toàn trên nền tảng TAYTOU, và các nơi khác trên mạng internet.

Cookies

Tiếng Anh: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Tiếng Việt: Cookies được sử dụng như một phần điều khoản và chính sách bảo mật, nhằm bảo vệ thông tin, quyền lợi của người dùng trong quá trình tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm nội dung.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data (Dữ liệu của bạn được đăng như thế nào)

Tiếng Anh: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Tiếng Việt: Comment của bạn sẽ được kiểm duyệt chất lượng trước khi đăng bằng cả trình quản lý công cụ, và người kiểm soát thực tế. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên quan, cần thiết theo nhu cầu của 2 bên, điều này mang lại lợi ích thông tin cho bạn.