Tại trang Terms Điều khoản này, bạn sẽ thấy những thông tin liên quan quy định và điều khoản sử dụng nội dung, giá trị khác trên nền tảng TAYTOU (https://taytou.com)

Nếu bạn muốn hiểu thêm về nền tảng TAYTOU, bạn có thể xem phần About tại đây. Bạn cũng có thể gửi email, liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:

  • haihoasong@gmail.com
  • Người nhận: Adam Lương (Nguyễn Văn Lương)

Điều khoản 1: Mọi nội dung sáng tạo và chia sẻ tuân theo quy định Pháp luật Việt Nam và các nước sở tại.

Người dùng và người quản lý trên TAYTOU, tuân theo quy định Pháp Luật Việt Nam và các nước sở tại, điều này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng chung của cộng đồng, không gây thiệt hại cho các cá nhân và tổ chức.

Điều khoản 2: Sử dụng và mở xem nội dung, bài viết, thông tin trên nền tảng TAYTOU

Quá trình sử dụng các giá trị nội dung trên nền tảng TAYTOU, người dùng có quyền và tuân thủ các quy tắc sau:

  • Xem, truy cập, mở các nội dung trên taytou. Theo từng loại hình nội dung và giai đoạn phát triển, ở một số nội dung bạn có thể chia sẻ hoặc không chia sẻ để bảo đảm quyền lợi các bên khác nhau.
  • Bảo vệ nội dung, không sử dụng các chương trình, công cụ hoặc thủ thuật gây thiệt hại đến nội dung, nền tảng taytou
  • Chia sẻ nội dung: Chia sẻ riêng tư hoặc không khai tại nhưng nơi có mức độ an toàn mạng tuân thủ quy định pháp Luật Việt Nam, và nước sở tại. Không chia sẻ nội dung taytou tại những nơi không tuân thủ quy định pháp luật.

Điều khoản 3: Vấn đề Comment, và chia sẻ nội dung trên TAYTOU

Trường hợp bạn để lại comment, nội dung trên taytou, các giá trị này cần tuân thủ quy định về nội dung, chính sách điều khoản bảo mật riêng tư tại trang: Privacy Policy (Chính sách bảo mật) và Quy định , điều khoản pháp Luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại.

Điều khoản 4: về Bất khả kháng và miễn bảo đảm

Liên quan giá trị lợi ích các bên, trong những trường hợp rủi ro bất khả kháng, do yếu tố khách quan, rủi ro công nghệ,… Chúng tôi thông báo điều khoản này để người dùng nắm bắt, chủ động khắc phục vấn đề.

Điều khoản 5: Hoạt động kinh doanh và quảng cáo

  • Quảng cáo: Adsense, quảng cáo bên thứ 3 tuân theo quy định và chính sách Pháp luật Việt Nam, nước sở tại, và quy định của các tổ chức hợp tác.
  • Hoạt động kinh doanh sản phẩm/dịch vụ: Tuân theo quy định pháp luật

Điều khoản 6: Vấn đề bản quyền nội dung

Các vấn đề liên quan bản quyền nội dung, bạn có thể gửi email thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ đã cung cấp tại phần đầu của bảng các điều khoản này.

Điều khoản 7: Các vấn đề khác

Các điều khoản nội dung, công nghệ, nền tảng được cập nhật theo từng giai đoạn phát triển. Người dùng sử dụng nội dung có trách nhiệm cập nhật điều khoản thường xuyên, bao gồm quản lý nền tảng, người dùng mạng, người sử dụng nội dung.