Ý NGHĨA LÀ GÌ-KHÁI NIỆM

Billed là gì ( tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Nội dung này chia sẻ về Billed là gì ( tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Billed là gì

Billed có ý nghĩa là cái mỏ, Billed cũng có thể hiểu theo nghĩa là Hóa đơn đã được lập, đã được gửi đi. Billed và Bill có mối quan hệ với nhau.

Nội dung về Billed được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Billed được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do NGUYỄN VĂN LƯƠNG phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Professionalism là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Billed Là Gì ( Tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan) Taytou Com
Billed Là Gì ( Tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan) Taytou Com

Mục đích và ý nghĩa của Billed trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Billed được sử dụng nhiều trong những vấn đề về các loài Chim thiên nhiên, vấn đề hóa đơn, thanh toán.

>> Hệ là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Những ví dụ về cách Billed được sử dụng trong thực tế, trong các câu từ, ngôn ngữ, từ điển như sau

>> rooting là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Exclusive: invasive red-billed leiothrix could threaten native bird populations such as robins and blackbirds, researchers wa

Độc quyền: leiothrix mỏ đỏ xâm lấn có thể đe dọa các quần thể chim bản địa như chim quay và chim đen, các nhà nghiên cứu wa

A new study led by UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) warns the Red-billed Leiothrix could become as familiar in gardens, parks and…

Một nghiên cứu mới do Trung tâm Sinh thái & Thủy văn Vương quốc Anh (UKCEH) đứng đầu cảnh báo loài Leiothrix hóa đơn đỏ có thể trở nên quen thuộc trong các khu vườn, công viên và …

The experts report that the red-billed leiothrix could become as familiar in Britain as ring-necked parakeets, whose numbers have ris

Các chuyên gia báo cáo rằng loài leiothrix hóa đơn đỏ có thể trở nên quen thuộc ở Anh như vẹt đuôi dài cổ đeo nhẫn, có số lượng có nguy cơ

One UI 5.0 billed to bring a faster user interface to Samsung Galaxy smartphones and tablets with overhauled sys

One UI 5.0 được tính phí để mang lại giao diện người dùng nhanh hơn cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Samsung Galaxy với hệ thống được đại tu

A Toronto doctor billed for tens of thousands of tests authorities say he never performed, and subjected other patient

Một bác sĩ ở Toronto lập hóa đơn cho hàng chục nghìn xét nghiệm mà nhà chức trách nói rằng anh ta chưa bao giờ thực hiện và làm cho bệnh nhân khác

Freedom Square, billed as ‘York County’s newest town,’ receives conditional approval … An $800 million housing deve

Quảng trường Tự do, được quảng cáo là ‘thị trấn mới nhất của Quận York,’ nhận được sự chấp thuận có điều kiện … Một quỹ nhà ở trị giá 800 triệu đô la

…Over 180 players billed for IGC captain’s game … About 180 golfers are expected to feature in the Ibadan Golf Club (

… Hơn 180 người chơi được lập hóa đơn cho trò chơi của đội trưởng IGC… Khoảng 180 người chơi gôn dự kiến ​​sẽ góp mặt trong Câu lạc bộ gôn Ibadan (

The southern yellow-billed hornbill (Tockus leucomelas), adult female, in Mapungubwe National Park, South Africa. Image c

Chim hồng hoàng mỏ vàng phương nam (Tockus leucomelas), con cái trưởng thành, ở Vườn quốc gia Mapungubwe, Nam Phi. Hình ảnh c

The bird is closely related to the red-billed hornbill, which was the inspiration for the character of Zazu in the movie “The Lion King.”.

Loài chim này có quan hệ gần gũi với loài chim mỏ sừng đỏ, vốn là nguồn cảm hứng cho nhân vật Zazu trong bộ phim “Vua sư tử”.

Prosecutors for special counsel John Durham showed the jury that Sussmann billed the Clinton campaign for computer thumb drives purchased…

Các công tố viên cho luật sư đặc biệt John Durham đã cho bồi thẩm thấy rằng Sussmann đã lập hóa đơn cho chiến dịch tranh cử của Clinton cho các ổ đĩa máy tính được mua …

She expected to pay $1,337 for surgery. She was billed $303,709. Image without a caption. By…

Cô ấy dự kiến ​​sẽ trả 1.337 đô la cho cuộc phẫu thuật. Cô ấy được lập hóa đơn $ 303.709. Hình ảnh không có chú thích. Qua…

The scientists then assessed the effects of air temperature and drought on the yellow-billed hornbills breeding in nest boxes. “We found that…

Sau đó, các nhà khoa học đánh giá tác động của nhiệt độ không khí và hạn hán đối với chim mỏ sừng sừng vàng sinh sản trong các hộp tổ. “Chúng tôi thấy rằng …

In a final twist for an event that was billed as talk-only, Swift performed “All Too Well,” singing and playing acoustic guitar. Earlier, sh

Trong bước ngoặt cuối cùng cho một sự kiện được coi là chỉ trò chuyện, Swift đã biểu diễn “All Too Well”, hát và chơi guitar acoustic. Trước đó, sh

A seriously injured British Columbia cyclist who was billed more than $3,700 for damage to a Mercedes-Benz after a collision was initially…

Một người đi xe đạp ở British Columbia bị thương nặng đã bị phạt hơn 3.700 USD vì thiệt hại cho chiếc Mercedes-Benz sau một vụ va chạm ban đầu …

Enjoy Illinois 300 billed as ‘great weekend for all’ … MADISON — The first-ever Enjoy Illinois 300 NASCAR Cup Series R

Thưởng thức Illinois 300 được coi là ‘cuối tuần tuyệt vời cho tất cả’ … MADISON – Lần đầu tiên Thưởng thức Illinois 300 NASCAR Cup Series R

According to court documents, Soaries Maxine Peterson, M.D., 68, billed Medicare, Medicaid, and Blue Cross Blue Shield for services that she…

Theo tài liệu của tòa án, Soaries Maxine Peterson, M.D., 68 tuổi, đã thanh toán cho Medicare, Medicaid và Blue Cross Blue Shield cho các dịch vụ mà cô …

Buratai billed for ABU national security symposium. 6th June 2022. in Education Review · 0 · Buratai blames i

Buratai đã lập hóa đơn cho hội nghị chuyên đề về an ninh quốc gia của ABU. Ngày 6 tháng 6 năm 2022. trong Tạp chí Giáo dục · 0 · Buratai đổ lỗi cho tôi

Beyond Good and Evil 2 billed as ‘one of Ubisoft’s most ambitious games yet’. Ubisoft is seeking a senior gameplay animator

Beyond Good and Evil 2 được coi là ‘một trong những trò chơi tham vọng nhất của Ubisoft’. Ubisoft đang tìm kiếm một nhà làm phim hoạt hình chơi game cao cấp

The Black-billed Magpie is a bird species familiar to any student attending classes at WSU. Placed alongside cr

Chim chích chòe than mỏ đen là loài chim quen thuộc với bất kỳ sinh viên nào tham gia các lớp học tại WSU. Đặt cùng với cr

The Last of Us HBO billed as the most authentic video game adaptation. The Last of Us HBO is the most authentic video ga

The Last of Us được HBO quảng cáo là bản chuyển thể trò chơi điện tử chân thực nhất. The Last of Us HBO là video ga chân thực nhất

Anthem repays $9.2 million to thousands of Californians billed in error. Who was affected? … The California Department of Managed…

Anthem hoàn trả 9,2 triệu đô la cho hàng nghìn người dân California bị lập hóa đơn do nhầm lẫn. Ai bị ảnh hưởng? … Cục Quản lý California …

Women in Leadership program billed as Richardson Chamber’s largest networking event. Professional and community leadership will b

Chương trình Phụ nữ lãnh đạo được coi là sự kiện kết nối lớn nhất của Richardson Chamber. Lãnh đạo chuyên nghiệp và cộng đồng sẽ b

From the number of needles used to every cotton swab or bandage, everything has a price tag. So it’s no great surprise that a woman was billed…

Từ số lượng kim tiêm đến mỗi tăm bông hoặc băng gạc, mọi thứ đều có giá. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một phụ nữ được lập hóa đơn …

Ben Bollinger was shocked when he was billed $3700 after he was hit by a motorist in July of 2021. Turns out, he never should have been.

Ben Bollinger đã bị sốc khi bị thanh toán 3700 đô la sau khi anh ta bị một người lái xe ô tô đâm vào tháng 7 năm 2021. Hóa ra, anh ta không bao giờ nên như vậy.

Larger than a blue jay, the black-billed cuckoo is heard more often that it is seen. I have recorded this species on my monthly bird li

Lớn hơn chim cu gáy xanh, người ta nghe thấy chim cu gáy đen thường xuyên hơn mà người ta nhìn thấy nó. Tôi đã ghi lại loài này trên li chim hàng tháng của tôi

‘Moon Knight’, ‘Ms. Marvel’, top-billed Star Wars shows now available as Disney+ launches in UAE. Streaming service to bring more than

‘Hiệp sĩ mặt trăng’, ‘Ms. Marvel ‘, các chương trình Chiến tranh giữa các vì sao được thanh toán cao nhất hiện có sẵn khi Disney + ra mắt ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Dịch vụ phát trực tuyến để mang lại nhiều hơn

MW Horticulture billed $153,000 for 10-day compost fire. Stacey Henson. Fort Myers News-Press. 0:00. 0:35. San Carlos

MW Horticulture đã thanh toán 153.000 đô la cho việc đốt phân trộn trong 10 ngày. Stacey Henson. Fort Myers News-Press. 0:00. 0:35. San Carlos

Some have even gone extinct. It is now threatening a resident of the Kalahari Desert of southern Africa: The southern yellow-billed hornbill (…

Một số thậm chí đã tuyệt chủng. Hiện nó đang đe dọa một cư dân của sa mạc Kalahari ở miền nam châu Phi: Loài chim hồng hoàng mỏ vàng phương nam (…

“We are praising the Lord tonight that the grand jury no-billed these five individuals that have given their life to Christian education and…

“Chúng tôi đang ca ngợi Chúa tối nay rằng đại bồi thẩm đoàn đã không ghi danh năm cá nhân này đã cống hiến cuộc đời của họ cho nền giáo dục Cơ đốc và …

Patients won’t be billed by NSW ambulances as paramedics take industrial action. By Savannah Meacham • Associate Produc

Bệnh nhân sẽ không bị xe cấp cứu NSW lập hóa đơn khi nhân viên y tế thực hiện hành động công nghiệp. Bởi Savannah Meacham • Cộng tác viên sản xuất

‘Elizabeth: The Unseen Queen’ billed to air on Queen Elizabeth’s Platinum Jubilee weekend. Queen Elizabeth waves to crowds during t

‘Elizabeth: The Unseen Queen’ được phát sóng vào cuối tuần lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng Elizabeth vẫy chào đám đông trong t

New Jersey Business Owner Admits Defrauding Over 75 Victims of More Than $2.7 Million in Nationwide Scheme to Sell Pesticides Falsely Billed as…

Chủ doanh nghiệp ở New Jersey thừa nhận lừa đảo hơn 75 nạn nhân của hơn 2,7 triệu đô la trong kế hoạch bán thuốc trừ sâu trên toàn quốc được lập hóa đơn giả là …

This riverside Tennessee community is billed as ‘A Mayberry Town.’ Here’s why … Sutton General Store, Granville, Tenn. … You’ll pass th

Cộng đồng Tennessee ven sông này được gọi là ‘Thị trấn Mayberry.’ Đây là lý do tại sao … Cửa hàng tổng hợp Sutton, Granville, Tenn. … Bạn sẽ vượt qua

Utah is billed as bike-friendly, but record-high cycling deaths say otherwise…

Utah được quảng cáo là thân thiện với xe đạp, nhưng số người chết do đạp xe cao kỷ lục lại nói ngược lại …

Another bird species, the yellow-billed hornbill, is facing local extinction due to climate change. A new study reports the collapse o

Một loài chim khác, hồng hoàng mỏ vàng, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cục bộ do biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu mới báo cáo sự sụp đổ o

The yellow-billed hornbill, cousins of fan-favorite Zazu from The Lion King, faces local extinction due to the c

Chim hồng hoàng mỏ vàng, anh em họ của Zazu được người hâm mộ yêu thích từ Vua sư tử, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng tại địa phương do c

The report she heeded told her that there were five dead birds near the ailing long-billed corella she was there to rescue.

Báo cáo mà cô chú ý cho biết rằng có năm con chim chết gần con chim lõi dài ốm yếu mà cô đã ở đó để giải cứu.

Prosecutors also used Elias’ testimony to show how Sussmann billed the Clinton campaign for his phone calls and meetings about the…

Các công tố viên cũng sử dụng lời khai của Elias để cho thấy cách Sussmann lập hóa đơn cho chiến dịch tranh cử của Clinton cho các cuộc điện thoại và cuộc họp của anh ta về …

The drama is billed as the first film on the life of the Prophet Muhammad’s daughter Fatimah, and draws links betw

Bộ phim được quảng cáo là bộ phim đầu tiên về cuộc đời của Fatimah, con gái của Nhà tiên tri Muhammad, và thu hút nhiều liên kết

Billed as a crime drama, “Animal” is directed by Sandeep Reddy Vanga, who made his Hindi directorial

Được quảng cáo là một bộ phim tâm lý tội phạm, “Animal” do Sandeep Reddy Vanga, người đã làm đạo diễn tiếng Hindi cho anh làm đạo diễn

It was billed as a blockbuster top-of-the-table clash and that’s exactly how it panned out. East Fremantle s

Nó được quảng cáo là một cuộc đụng độ đỉnh cao của bom tấn và đó chính xác là cách nó diễn ra. Đông Fremantle s

LOS ANGELES — President Joe Biden and other Western Hemisphere leaders on Friday announced what is being billed as a roadmap for countries…

LOS ANGELES – Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Tây bán cầu khác hôm thứ Sáu đã công bố những gì đang được lập hóa đơn như một lộ trình cho các quốc gia …

President Joe Biden and other Western Hemisphere leaders announced on Friday what is being billed as a roadmap for countries to host large…

Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Tây bán cầu khác đã công bố vào thứ Sáu những gì đang được lập hóa đơn như một lộ trình cho các quốc gia đăng cai tổ chức …

NSW Premier Dominic Perrottet has called the Art Gallery of NSW boss “out of touch” after he billed taxpayers thousands of dollars for meals…

Thủ hiến NSW Dominic Perrottet đã gọi Phòng trưng bày Nghệ thuật của ông chủ NSW là “mất liên lạc” sau khi ông lập hóa đơn cho người nộp thuế hàng nghìn đô la cho các bữa ăn …

Nadal vs Djokovic billed as ‘most important match in tennis history’ by Roland Garros legend Mats Wilander. Share: 0 Sh

Nadal vs Djokovic được coi là ‘trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử quần vợt’ của huyền thoại Roland Garros, Mats Wilander. Chia sẻ: 0 Sh

That means that unlike other recent HBO dramas such as The White Lotus and Big Little Lies (both of which were likewise billed as limited,…

Điều đó có nghĩa là không giống như các bộ phim truyền hình HBO gần đây khác như The White Lotus và Big Little Lies (cả hai đều được quảng cáo là giới hạn, …

Beginning July 10, drivers paying cash tolls will have their license plates scanned and will be billed by mail.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, các tài xế trả phí cầu đường bằng tiền mặt sẽ được quét biển số xe và sẽ được lập hóa đơn qua đường bưu điện.

President Muhamadu Buhari has commenced a closed-door session with security chiefs at the presidential villa, where he is reportedly billed…

Tổng thống Muhamadu Buhari đã bắt đầu một phiên họp kín với các giám đốc an ninh tại biệt thự của tổng thống, nơi ông được cho là …

It was billed as the ‘Breckland bellwether’ – the UK’s first electoral test for the Conservatives since the

Nó được quảng cáo là ‘dây buộc chuông Breckland’ – bài kiểm tra bầu cử đầu tiên của Vương quốc Anh dành cho Đảng Bảo thủ kể từ

The Eastern Conference Final was billed as a battle of the two best goaltenders in the world, while the Western Conference Final featu

Trận chung kết Hội nghị phía Đông được coi là trận chiến của hai tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới, còn trận Chung kết Hội nghị phía Tây

6,085 rapid strep tests yet bought enough materials for 125;; 10,016 drug tests and only stocked 75. In total, he billed for 42,085 procedures…

6.085 bài test nhanh strep chưa mua đủ tài liệu cho 125 ;; 10.016 lần kiểm tra ma túy và chỉ dự trữ 75. Tổng cộng, anh ta lập hóa đơn cho 42.085 thủ tục …

… charging $5,000 for an MRI when billed to auto insurance. … by the same doctor at the same facility cost $500 when billed to Medica

… tính phí $ 5,000 cho chụp MRI khi thanh toán cho bảo hiểm ô tô. … của cùng một bác sĩ tại cùng một cơ sở có giá $ 500 khi thanh toán cho Medica

… in style as they outclassed Italy 3-0 in a heavyweight clash billed as the “Finalissima” at a raucous Wembley Stadium on Wednesday.

… theo phong cách khi họ vượt qua Ý với tỷ số 3-0 trong một cuộc đụng độ nặng ký được coi là “Finalissima” tại sân vận động Wembley ồn ào vào thứ Tư.

Everything at the hotel is on grand scale, starting with the famous porch, which is billed as the world’s largest front porch.

Mọi thứ tại khách sạn đều có quy mô lớn, bắt đầu từ mái hiên nổi tiếng, được coi là hiên trước lớn nhất thế giới.

Central Ohio’s busiest temp agencies billed an average 864,747 local temp hours in 2021, an increase of nearly 34% over the 2020 average o

Các cơ quan tạm thời bận rộn nhất của Central Ohio đã thanh toán trung bình 864.747 giờ tạm thời tại địa phương vào năm 2021, tăng gần 34% so với mức trung bình năm 2020 o

The six-day trip has been billed as a chance for reconciliation between the two countries. Belgium’s King Philippe arrived in t

Chuyến đi kéo dài sáu ngày đã được coi là một cơ hội để hòa giải giữa hai nước. Vua Philippe của Bỉ đến t

Good morning. I’m Leila Fadel. The ivory-billed woodpecker seemed to disappear in the 1940s. The government declared it extinct, but researche

Buổi sáng tốt lành. Tôi là Leila Fadel. Chim gõ kiến ​​mỏ ngà dường như biến mất vào những năm 1940. Chính phủ tuyên bố nó đã tuyệt chủng, nhưng nghiên cứu

Ivory-billed Woodpeckers had the misfortune of falling afoul of humans: logging, hunting, development, and

Chim gõ kiến ​​mỏ ngà đã gặp bất hạnh khi rơi vào tình trạng của con người: khai thác gỗ, săn bắn, phát triển và

‘Almost impossible to get bulk billed’: patients avoid seeing doctors due to out-of-pocket costs. ‘I try to keep the gap between doc

‘Hầu như không thể nhận được hóa đơn số lượng lớn’: bệnh nhân tránh gặp bác sĩ do chi phí tự trả. ‘Tôi cố gắng giữ khoảng cách giữa các tài liệu

Newburgh Mayor Torrance Harvey was billed $708,000 by Central Hudson, before the utility corrected the error. “Here I’m the mayor of a c

Thị trưởng Newburgh Torrance Harvey đã bị Central Hudson lập hóa đơn 708.000 USD trước khi cơ quan này sửa lỗi. “Đây, tôi là thị trưởng của một c

Record billed revenue of US$13.5 mln for 2021 – increase of 57% y-o-y. The Fresh Factory B.C. Ltd., a missio

Doanh thu lập hóa đơn kỷ lục là 13,5 triệu đô la Mỹ cho năm 2021 – tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. The Fresh Factory B.C. Ltd., một missio

Anthony North Health Campus was billed $303,709. The case pits attorneys for patient Lisa French against Centura Health, which operat

Anthony North Health Campus đã được lập hóa đơn $ 303.709. Vụ kiện khiến luật sư của bệnh nhân Lisa French chống lại Centura Health, đơn vị này

So Beggars hadn’t been getting billed because the assessor’s office didn’t know it should be receiving a leasehold tax bill. There’s

Vì vậy, Beggars đã không được lập hóa đơn vì văn phòng giám định không biết rằng họ sẽ nhận được hóa đơn thuế cho thuê nhà. Có

Once common in the US, the ivory-billed woodpecker was (or is) the larger woodpecker species in the US, which feed on insects in recen

Từng phổ biến ở Hoa Kỳ, chim gõ kiến ​​mỏ ngà là (hoặc là) loài chim gõ kiến ​​lớn hơn ở Hoa Kỳ, chúng ăn côn trùng trong khu vực

The Associated Press recently reported that the U.S. government declared 23 species extinct, including the ivory-billed woodpecker that once…

Hãng thông tấn AP gần đây đưa tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố 23 loài đã tuyệt chủng, bao gồm cả chim gõ kiến ​​mỏ ngà từng …

ATLANTA – A woman said she was billed for a trip to the emergency room, even though she didn’t receive any treatment.

ATLANTA – Một phụ nữ nói rằng cô ấy đã được lập hóa đơn cho một chuyến đi đến phòng cấp cứu, mặc dù cô ấy không nhận được bất kỳ sự điều trị nào.

A mother left a Missouri ER before her son saw a doctor for his burned hand. Her family was billed $1,012. … Mansi Bhatt panicked when her 2-…

Một người mẹ để lại Missouri ER trước khi con trai cô gặp bác sĩ cho bàn tay bị bỏng của mình. Gia đình của cô được lập hóa đơn $ 1,012. … Mansi Bhatt hoảng sợ khi 2 …

A nematode infestation has led to mass mortality of spot-billed pelicans (Pelicanus philippensis) at Telineelapuram Important Bird Area…

Một sự xâm nhập của tuyến trùng đã dẫn đến cái chết hàng loạt của bồ nông đốm (Pelicanus philippensis) tại Khu vực chim quan trọng Telineelapuram …

Once thought to be extinct, the elusive ivory-billed woodpecker has been documented by researchers with Pittsburgh ties.

Từng được cho là đã tuyệt chủng, chim gõ kiến ​​mỏ ngà khó nắm bắt đã được các nhà nghiên cứu có quan hệ với Pittsburgh ghi lại.

The Ivory-Billed Woodpecker is also a much easier creature to see. It’s a large bird that drums on trees and ma

Chim gõ kiến ​​mỏ ngà cũng là một sinh vật dễ nhìn hơn nhiều. Đó là một con chim lớn đánh trống trên cây và ma

Ben Bolliger is on a mission to find out how many cyclists in the province, like him, have been billed by ICBC after being involved in a…

Ben Bolliger đang thực hiện một nhiệm vụ tìm hiểu xem có bao nhiêu người đi xe đạp trong tỉnh, giống như anh ta, đã bị ICBC lập hóa đơn sau khi tham gia vào một …

Without a doubt, the ivory-billed woodpecker is the star in the University of Akron’s century-old bird collection.

Không nghi ngờ gì nữa, chim gõ kiến ​​mỏ ngà là ngôi sao trong bộ sưu tập chim hàng thế kỷ của Đại học Akron.

RWJBarnabas said in a statement to The Washington Post that it “does not charge patients for the vaccine. Vaccine administration is billed to…

RWJBarnabas cho biết trong một tuyên bố với The Washington Post rằng họ “không tính phí bệnh nhân đối với vắc xin. Việc sử dụng vắc xin được tính phí cho …

Billed for a COVID-19 Vaccine? Don’t Pay. If you are charged, it’s an error. Call your provider direc

Thanh toán cho Vắc xin COVID-19? Không trả tiền. Nếu bạn bị tính phí, đó là một lỗi. Gọi cho nhà cung cấp của bạn trực tiếp

The object was discovered alongside the burial of three children and has been billed “the most important piece of prehistoric art to be…

Vật thể được phát hiện cùng với việc chôn cất ba đứa trẻ và được coi là “tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử quan trọng nhất …

… most important congressional investigations in history”, as the Republican congresswoman Liz Cheney billed it, will finally go public.

… các cuộc điều tra quốc hội quan trọng nhất trong lịch sử ”, như nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney đã lập hóa đơn, cuối cùng sẽ được công khai.

For many years, American Ivory-billed woodpeckers inhabited the dense hardwood forests of the southern United States.

Trong nhiều năm, chim gõ kiến ​​mỏ ngà châu Mỹ sinh sống trong các khu rừng gỗ cứng rậm rạp ở miền nam Hoa Kỳ.

A woman was billed twice by Medicare after starting Social Security last June. Both organizations told her the ot

Một phụ nữ đã được Medicare lập hóa đơn hai lần sau khi bắt đầu chương trình An sinh Xã hội vào tháng 6 năm ngoái. Cả hai tổ chức đều nói với cô ấy là ot

Weeks later, she was billed $700. Adamant it was a mistake, Davis called the hospital and was told she was charged what’s

Vài tuần sau, cô ấy được thanh toán 700 đô la. Adamant đó là một sai lầm, Davis đã gọi cho bệnh viện và được thông báo rằng cô ấy đã bị buộc tội

Craig Kelly billed taxpayers to fly to Melbourne anti-lockdown rallies … Craig Kelly is being investigated for

Craig Kelly lập hóa đơn cho người nộp thuế bay đến Melbourne biểu tình chống bãi khóa … Craig Kelly đang bị điều tra vì

The Liberal National party senator Matt Canavan billed taxpayers thousands of dollars to fly with his family for a three-night trip to…

Thượng nghị sĩ đảng Quốc gia Tự do Matt Canavan đã lập hóa đơn cho người đóng thuế hàng nghìn đô la để bay cùng gia đình trong một chuyến đi ba đêm tới …

One of those species, the ivory-billed woodpecker, had been on the Endangered Species List since 1967 but hadn’t been officially seen

Một trong những loài đó, chim gõ kiến ​​mỏ ngà, đã nằm trong Danh sách các loài nguy cấp từ năm 1967 nhưng chưa được chính thức nhìn thấy

Psychotherapy Services Billed by a New York City Provider Did Not Comply With Medicare Requirements. 03-29-2022 | A-02-21-01

Các Dịch vụ Trị liệu Tâm lý do Nhà cung cấp của Thành phố New York lập hóa đơn Không tuân thủ các Yêu cầu của Medicare. Ngày 29 tháng 03 năm 2022 | A-02-21-01

Travel Troubleshooter: Hertz billed her for eight extra days. Where’s the refund?

Trình gỡ rối du lịch: Hertz lập hóa đơn cho cô ấy thêm tám ngày. Tiền hoàn lại ở đâu?

That’s what happened with some Duke Health patients who were billed for administrative fees related to COVID vaccine or booster shots.

Đó là những gì đã xảy ra với một số bệnh nhân của Duke Health, những người được thanh toán phí hành chính liên quan đến vắc-xin COVID hoặc mũi tiêm nhắc lại.

A foster system paradox: Parents billed for care of their children. Studies show charging child support extends family separations and

Một nghịch lý của hệ thống nuôi dưỡng: Cha mẹ phải trả tiền cho việc chăm sóc con cái của họ. Các nghiên cứu cho thấy việc tính phí cấp dưỡng con cái kéo dài sự ngăn cách trong gia đình và

When billing Medicare, CMS requires that additional qualifying E/M services be billed separately from the preventive service. The CMS website states “When you…

Khi thanh toán cho Medicare, CMS yêu cầu các dịch vụ E / M đủ điều kiện bổ sung phải được thanh toán riêng biệt với dịch vụ phòng ngừa. Trang web CMS tuyên bố “Khi bạn …

Petersburg. But a recent sale in which the property was auctioned for the equivalent of $654,310 has it being billed as the first home in the…

Petersburg. Nhưng một vụ mua bán gần đây, trong đó tài sản được bán đấu giá với số tiền tương đương 654.310 đô la, nó đã được tính là ngôi nhà đầu tiên ở …

Did you know that reverse billed data is helping small businesses reach more people? Letting your customers access your online

Bạn có biết rằng dữ liệu lập hóa đơn ngược đang giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nhiều người hơn không? Cho phép khách hàng của bạn truy cập trực tuyến của bạn

(WVIR) – A Fluvanna County couple billed by the Virginia Department of Transportation after a tree fell onto their car won’t have to pa

(WVIR) – Một cặp vợ chồng ở Quận Fluvanna đã bị Bộ Giao thông Vận tải Virginia lập hóa đơn sau khi một cây đổ lên xe của họ sẽ không phải dừng lại

If you ask the U.S. Fish and Wildlife Service, the ivory-billed woodpecker is extinct. It’s been more than half a century since anyone has…

Nếu bạn hỏi Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ, chim gõ kiến ​​mỏ ngà đã tuyệt chủng. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua chưa có ai …

The Phil Lesh & Friends’ set at Sacred Rose will be a one-of-a-kind performance in Wilco’s hometown billed under a vanity name.

Buổi biểu diễn của Phil Lesh & Friends tại Sacred Rose sẽ là một buổi biểu diễn có một không hai tại quê hương của Wilco được quảng cáo dưới một cái tên phù phiếm.

Health. The doctor didn’t show up, but the hospital ER still billed $1,012. January 24, 2022 10:…

Sức khỏe. Bác sĩ không xuất hiện, nhưng ER của bệnh viện vẫn tính $ 1,012. Ngày 24 tháng 1 năm 2022 10: …

Reverse billed mobile data? A surprising solution to help workers and consumers get online. By Tiana Cline fo

Dữ liệu di động được lập hóa đơn ngược? Một giải pháp đáng ngạc nhiên để giúp người lao động và người tiêu dùng trực tuyến. Bởi Tiana Cline fo

The ivory-billed woodpecker was perhaps the best known species the U.S. Fish and Wildlife Service on Wednesday

Chim gõ kiến ​​mỏ ngà có lẽ là loài nổi tiếng nhất mà Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ vào thứ Tư

Channel Seven was billed almost $170,000 for the legal costs of three witnesses testifying on behalf of Ben Roberts-Smi

Channel Seven đã được lập hóa đơn gần 170.000 đô la cho chi phí pháp lý của ba nhân chứng làm chứng thay mặt cho Ben Roberts-Smi

Taxpayers To Be Billed a Billion Dollars for Buffalo Bills’ New Stadium · If approved by the New York legislature, it

Người nộp thuế được lập hóa đơn hàng tỷ đô la cho sân vận động mới của Buffalo Bills · Nếu được cơ quan lập pháp New York chấp thuận, nó

Four woodpecker photos from left to right: An apparent ivory-billed woodpecker from the Project Principalis study site in Louisiana; a colorized…

Bốn bức ảnh chim gõ kiến ​​từ trái sang phải: Một con chim gõ kiến ​​có mỏ ngà rõ ràng từ địa điểm nghiên cứu của Dự án Hiệu trưởng ở Louisiana; một màu …

… of governor’s claim that victims are being billed for rape kits … was billed for her rape kit at a local hospital emergency room.

… trong tuyên bố của thống đốc rằng các nạn nhân đang được lập hóa đơn cho bộ dụng cụ hiếp dâm … đã được lập hóa đơn cho bộ dụng cụ hiếp dâm của cô ấy tại một phòng cấp cứu của bệnh viện địa phương.

The new bones included the skeleton of a juvenile and adult dinosaur belonging to a species of duck-billed dinosaur called Parrosaurus…

Các bộ xương mới bao gồm bộ xương của một con khủng long trưởng thành và con thuộc loài khủng long mỏ vịt có tên là Parrosaurus …

Insulted by a driver, then billed by Uber | Go Public. 1 month ago; News; Duration 2:28. A Toronto woman complains to Uber after

Bị tài xế xúc phạm, sau đó bị Uber tính phí | Công khai. 1 tháng trước; Tin tức; Thời lượng 2:28. Một phụ nữ Toronto phàn nàn với Uber sau khi

At the end of September, an ornithological bombshell 54 years in the making finally dropped: The ivory-billed woodpecker, a symbol of…

Vào cuối tháng 9, một quả bom kỳ thú 54 năm được chế tạo cuối cùng đã rơi xuống: Chim gõ kiến ​​mỏ ngà, một biểu tượng của …

Since 1944, nobody—in a way that can be verified, anyway—has seen an ivory-billed woodpecker alive. Once common from the Carolinas to Texas,…

Kể từ năm 1944, không ai — theo một cách nào đó có thể xác minh được — đã nhìn thấy một con chim gõ kiến ​​mỏ ngà còn sống. Từng phổ biến từ Carolinas đến Texas, …

Woodruff was billed $10,000 for the demolition of the property, he said. His second property at 114 Josephine Stre

Woodruff đã được thanh toán 10.000 đô la cho việc phá dỡ tài sản, ông nói. Cơ ngơi thứ hai của ông tại 114 Josephine Stre

You see, I was one of the people who sighted an Ivory-billed Woodpecker in Arkansas in 2004 and a coauthor of the paper written for the journal…

Bạn thấy đấy, tôi là một trong những người đã nhìn thấy một con Chim gõ kiến ​​mỏ ngà ở Arkansas vào năm 2004 và là đồng tác giả của bài báo viết cho tạp chí …

Yellow billed magpie. (Jack Kelly Clark/UC Statewide Integrated Pest Management..

Chim ác lào vàng. (Jack Kelly Clark / UC Quản lý Dịch hại Tổng hợp Toàn tiểu bang ..

ACT families billed for faulty meter despite provider’s awareness of issue … A $450 increase to a Monash family’

Các gia đình ACT đã lập hóa đơn cho đồng hồ bị lỗi bất chấp nhận thức của nhà cung cấp về vấn đề … Một khoản tăng $ 450 cho một gia đình Monash ‘

Patients say they have been billed for asking or answering typical health questions at their wellness visit. Elaine Gearheart is

Bệnh nhân cho biết họ đã được lập hóa đơn khi hỏi hoặc trả lời các câu hỏi sức khỏe điển hình tại buổi khám sức khỏe của họ. Elaine Gearheart là

OrthoNeuro surgeon and partner Robert Nowinski billed for shoulder surgeries that were outside normal standards “or did not occur at all,”…

Bác sĩ phẫu thuật OrthoNeuro và đối tác Robert Nowinski đã thanh toán cho các ca phẫu thuật vai nằm ngoài tiêu chuẩn bình thường “hoặc hoàn toàn không xảy ra”, …

How a person who died in 2006 was billed for a non-existent phoneline. Pricewatch: Reader had money taken from account for ‘service’ to

Làm thế nào một người đã chết vào năm 2006 được lập hóa đơn cho một đường dây điện thoại không tồn tại. Pricewatch: Người đọc đã lấy tiền từ tài khoản cho ‘dịch vụ’ tới

A Fish and Wildlife Service proposal to declare the ivory-billed woodpecker extinct is getting some pushback from those who maintain the…

Đề xuất của Cơ quan Cá và Động vật hoang dã tuyên bố loài chim gõ kiến ​​mỏ ngà đã tuyệt chủng đang nhận được sự phản đối từ những người duy trì …

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.