Yoo

Bạn hãy lấy một số ví dụ về Phép duy Vật biện chứng (một cách thực tế)

Triết học là bản tóm tắt của những gì đã biết. Chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng hay phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật cũng là những tri thức nhất định về thế giới mà con người biết, tất nhiên, bản thân ‘con người’ cũng là những dạng tri thức nhất định được thiết lập dựa trên sự hiểu biết.

Hay nói một cách khác: Người ta tổng hợp các tình huống khác nhau mà con người biết về đá và gọi chúng là vật chất; sự tổng hợp mà con người có thể hiểu và hiểu được hoàn cảnh của người và đá, mối quan hệ giữa chúng được gọi là phép biện chứng.

Duy vật biện chứng là gì?

Phép biện chứng chủ yếu chỉ ra sự tự phủ nhận, thăng tiến, biến đổi và các đặc điểm khác của thế giới, chẳng hạn như hạnh phúc ở cực điểm, âm dương chuyển hóa lẫn nhau, không hài lòng với quyền lực của mình, một chia thành hai hoặc nhiều hơn một để xem xét các vấn đề tương tự như vậy.

Chẳng hạn như một cổ phiếu bị rớt giá đến mức cho người ta cũng không cần nhưng lại rất có khả năng trong tương lai sẽ tăng trưởng, chủ nghĩa đế quốc của Hoa Kỳ quá khủng khiếp, và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của nó.

Vật chất là một nhóm tri giác hoặc thông tin; phép biện chứng chỉ là một bản tóm tắt nhất định về hiểu biết của con người về thế giới, và thật tiếc là phép biện chứng không thể áp dụng cho việc khảo sát bản thân phép biện chứng – tức là không thể xem phép biện chứng biện chứng cho chính nó.

Khi thảo luận về công việc, chúng ta nên quen hỏi thêm một vài lý do để nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành công việc tốt hơn, nhưng thường thì mọi người sẽ sốt ruột trả lời bạn khi bạn hỏi tại sao. Và câu trả lời của họ là chúng tôi nghĩ ai cũng làm như vậy. Những người như vậy thường không được thăng tiến trong công việc.

Bởi vì chủ nghĩa duy vật biện chứng cho chúng ta biết rằng nhận thức của con người về thế giới bắt đầu từ tri thức tri giác, sau đó nâng lên thành tri thức lý tính thông qua phân tích và tóm tắt, sau đó sử dụng tri thức hợp lý để hướng dẫn thực hành và kiểm chứng nó bằng thực tiễn. Những người quen làm việc bằng kinh nghiệm chưa bao giờ vươn lên từ tri thức tri giác thành tri thức lý tính, nên tri thức về công việc của họ luôn ở mức hời hợt.

Trong công ty phải giải quyết rất nhiều mối quan hệ, ví như sức lực và thời gian của bạn là chắc chắn, bạn phân chia hiệu quả công việc để hoàn thiện bản thân và giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân như thế nào? Lúc này cần sử dụng phương pháp phân tích mâu thuẫn lớn và mâu thuẫn nhỏ, trong công ty dễ thăng tiến hơn trong kinh doanh, hay giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau? Trong quá trình xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, mối quan hệ với đồng nghiệp quan trọng hơn, hay mối quan hệ với người lãnh đạo quan trọng hơn?

Khi phân tích mức độ ưu tiên của các mâu thuẫn, một số sinh viên thông minh có thể nhận thấy rằng những người khác nhau lựa chọn khác nhau, điều này liên quan đến vấn đề vị trí. Ví dụ, bạn làm cùng một công việc thì tốt cho công ty nhưng lại không tốt cho cá nhân bạn, lúc này lãnh đạo công ty và bản thân bạn chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn trong nhận định về việc có nên làm hay không. Vì vậy, khi giải quyết bất cứ việc gì, trước hết chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng xem mình đứng ở vị trí nào, để tránh hiện tượng số mệnh nhiều, tư bản tinh thần. Có thể nói, việc áp dụng phép biện chứng duy vật là phổ biến trong đời sống của chúng ta.

Sử dụng phép biện chứng để phân tích mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng:

Mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng được coi là sự trao đổi chất giữa con người và tự nhiên. Sự trao đổi chất giữa chúng ta và thiên nhiên bắt đầu khi chúng ta lấy những gì chúng ta cần từ thiên nhiên. Chúng ta không chỉ chấp nhận những gì thiên nhiên cung cấp, mà còn có ý thức hành động trên nhiều thứ khác nhau, biến đổi chúng để chúng đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Ngay cả khi chúng ta hái quả trên cây và cho vào miệng, điều này cũng liên quan đến một sự biến đổi nhất định của quả, tức là từ một vật cố định trong quá trình sinh sản của cây thành một vật có thể bị phân hủy thành chất dinh dưỡng của vật thể. Nếu vậy, sự trao đổi chất giữa chúng ta và thiên nhiên bao gồm hai khía cạnh: chúng ta tác động vào tự nhiên để sản xuất những gì chúng ta cần, và sau đó chúng ta tiêu thụ những sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Theo nghĩa đơn giản, sản xuất và tiêu dùng đối lập nhau do kết quả của việc loại bỏ sản phẩm kia. Tiêu dùng phá huỷ sản phẩm mà chúng ta tạo ra trong sản xuất, do đó nó là “phản kiến tạo” của sản xuất, đồng thời, sản xuất tiêu hao năng lượng vật chất và tinh thần sinh ra trong tiêu dùng.

Mặt khác, giữa chúng có một loại “đồng nhất trực tiếp”, bởi vì sản xuất là nguyên liệu thô và tiêu hao năng lượng của người sản xuất trong quá trình “tiêu dùng sản xuất”, do đó “sự thống nhất trực tiếp này theo nghĩa là sản xuất phù hợp với tiêu dùng và tiêu dùng phù hợp với sản xuất không làm tổn hại đến tính hai mặt trực tiếp của chúng”.

Tiêu dùng phụ thuộc vào sản xuất để có được đối tượng vật chất của tiêu dùng. Trừ khi thức ăn đã được tạo ra, chúng ta không thể ăn nó, ngoại trừ những câu chuyện thần thoại trong kinh thánh như thức ăn trên trời. Mặt khác, quá trình sản xuất được hướng dẫn một cách có ý thức để sản xuất ra những đối tượng chúng ta cần hoặc những đối tượng chúng ta muốn tiêu dùng. Do đó, tiêu dùng cung cấp các đối tượng khái niệm của nó hoặc các mục tiêu hướng dẫn cho sản xuất. “Không có tiêu dùng, thì không có sản xuất.”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *