Yoo

biểu hiện nào dưới đây là sống hòa nhập

Đó là những người họ sống bên cạnh nhau, chia sẻ những điều trong cuộc sống , họ sát cánh bên nhau khi gặp khó khăn và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Chi tiết: https://toploigiai.vn/trac-nghiem-gdcd-10-bai-13-co-dap-an-phan-3

lịch sử loài người được hình thành khi

Con người đã tách ra khỏi thế giới loài vật, không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào tự nhiên khi chế tạo ra công cụ lao động. Nhờ đó năng suất lao động tăng lên con người tạo ra nhiều giá trị của cải tích lũy bắt đầu xây dựng xã hội loài người.

Chi tiết: https://khoahoc.vietjack.com/question/593014/lich-su-loai-nguoi-duoc-hinh-thanh-khi-loai-nguoi-biet

câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình

Phủ định siêu hình là sự phủ định diễn ra do sự tác động, can thiệp, cản trở hay xóa bỏ đi sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng. Nó được thay thế bằng sự vật khác trong quá trình vận động và phát triển.

Chi tiết: https://vietjack.com/bai-tap-trac-nghiem-gdcd-10/bai-6-khuynh-huong-phat-trien-cua-su-vat-va-hien-tuong.jsp


một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là

Nhân nghĩa chính là lòng yêu thương con người và đối xử với con người theo lẽ phải, có thái độ và việc làm đúng đắn. Biểu hiện của nhân nghĩa là giúp đỡ đùm bọc nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau mà không tính toán.

Chi tiết: https://sachgiai.com/Cong-dan/trac-nghiem-gdcd-10-bai-13-cong-dan-voi-cong-dong-10738.html

trách nhiệm hàng đầu của thanh niên việt nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc là

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới hiện nay, thanh niên Việt Nam cần rèn luyện đạo đức nhân cách, nỗ lực học tập nâng cao văn hóa, ứng xử văn minh, chấp hành pháp luật, chống tệ nạn, tiêu cực và những hành vi trái đạo đức, pháp luật…

Chi tiết: https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ban-can-biet/-/asset_publisher/sxBNLsQSLyY8/content/trach-nhiem-cua-thanh-nien

nội dung nào dưới đây không thuộc hoạt động thực tiễn

Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất mang tính lịch sử, xã hội của loài người nhằm cải tiến thế giới khách quan; là hoạt động mang tính vật chất, có mục đích khác với hoạt động bản năng của loài vật.

Chi tiết: https://tech12h.com/bai-hoc/cau-hoi-va-bai-tap-trac-nghiem-gdcd-10-bai-7-thuc-tien-va-vai-tro-cua-thuc-tien-doi-voi-0

nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là nền đạo đức

Nền đạo đức của nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, văn minh phù hợp với sự phát triển của đất nước nhưng vẫn kế thừa và phát huy nền đạo đức vốn có của dân tộc.

Chi tiết: https://123hoidap.com/threads/5708/

các nước đông nam á có nhiều khoáng sản vì

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *