Yoo

ĐOÀN VIÊN LÀ GÌ (người đoàn viên đầu tiên là ai)

Tìm hiểu kiến thức về ĐOÀN VIÊN LÀ GÌ và những vấn đề liên quan, người đoàn viên đầu tiên là ai…

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ĐOÀN VIÊN LÀ GÌ Taytou Com
ĐOÀN VIÊN LÀ GÌ Taytou Com

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

>> tìm hiểu Chiều dài chiều rộng là gì (khác nhau-Chiều ngang là chiều nào-chiều dài, chiều rộng tiếng anh-Tính chu vi chiều dài, chiều rộng-Chiều rộng là ngang hay dọc-Ký hiệu dài rộng cao-tính chu vi Trái Đất)

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp: cấp Trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/3/1931, đến nay đã trải qua 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Thanh niên làm theo lời Bác”, nhạc và lời: Hoàng Hòa. Cờ Đoàn nền đỏ; hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài; ở giữa có hình huy hiệu Đoàn; đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ. Huy hiệu Đoàn có hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên; chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu); Huy hiệu biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có khoảng 7,03 triệu đoàn viên.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với 2 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cùng 10 chương trình, đề án lớn đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017 thông qua.

người đoàn viên đầu tiên là ai

Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự; Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.

>> Kiểu dữ liệu là gì? kiểu của một hàm được xác định bởi (Hãy chọn phương án ghép đúng)

NHỮNG THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH

MANG DÒNG HỌ LÝ
Sau khi sáng lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng ta (tháng 6-1925), mùa hè năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, lúc này mang bí danh là Lý Thụy, cử Hồ Tùng Mậu, người đồng chí thân thiết của mình trở lại Thái Lan chọn một số thiếu niên con em các gia đình yêu nước đưa sang Quảng Châu đào tạo nhằm xúc tiến việc xây dựng Thanh niên cộng sản đoàn.
Việc lựa chọn được thực hiện rất thận trọng, duy có một học sinh làm mọi người băn khoăn vì còn nhỏ tuổi quá (mới 12). Song cuối cùng, xét về cả tư chất và nhân thân, Hồ Tùng Mậu quyết định đưa vào danh sách, đó chính là Lê Hữu Trọng. Để đảm bảo tính hợp pháp và nguyên tắc bí mật, cả nhóm có bí danh và đều mang họ Lý. Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự; Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.
Tại tầng hai ngôi nhà 13A phố Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc), đồng chí Lý Thụy yêu cầu Tổng bộ Hội Cách mạng thanh niên mà cụ thể là đồng chí Lê Hồng Sơn tổ chức một lớp học chính trị ngắn ngày…

TRƯỞNG THÀNH TRONG THỬ THÁCH
Thực hiện chủ trương đào tạo có hệ thống của đồng chí Lý Thụy, các đồng chí trong Tổng bộ đã liên hệ đưa 8 học sinh vào học tại trường Trung học Trung Sơn (Quảng Châu) trong lúc chờ đợi việc tiếp tục học tập tại Liên Xô. Ngày 22-7-1926, đồng chí Lý Thụy gửi thư cho Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin đề nghị bạn nhận đào tạo những thiếu niên cộng sản trở thành những chiến sỹ Lêninnít.
Lời đề nghị của Người đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin đáp ứng. Tuy nhiên, khi kế hoạch đưa các học sinh Việt Nam sang Liên Xô đang được chuẩn bị triển khai thì ngày 15-4-1927, sau khi Tôn Trung Sơn mất, phái hữu (phản động) trong Quốc dân đảng Trung Quốc phá vỡ sự hợp tác Quốc– Cộng, làm đảo chính ở Quảng Châu. Dưới lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 8 thiếu niên tạm gác chuyện học tập tham gia cách mạng chống lại quân phản động. Ngày 11-12-1927, một cuộc khởi nghĩa do quân cách mạng tiến hành bùng nổ ở Quảng Châu. 8 thiếu niên chia thành từng nhóm gia nhập các đội tuyên truyền, liên lạc, tiếp vận phục vụ quân khởi nghĩa. Đây là thử thách quyết liệt đầu tiên đối với họ.
Tuy nhiên, khởi nghĩa Quảng Châu sớm bị dìm trong bể máu. Lý Tự Trọng, Lý Phương Đức bị bắt nhưng đã không hé nửa lời, kiên cường chịu đựng đòn tra tấn của kẻ thù. Vì không tìm được bằng chứng, cuối cùng bọn phản động cũng phải trả tự do cho họ. Qua thử thách trong đấu tranh, 8 học sinh Việt Nam đều lần lượt được kết nạp vào Đoàn. Lý Tự Trọng là người đoàn viên thứ tám do đến năm 1929, Lý Tự Trọng mới đủ 15 tuổi.

HI SINH CHO CÁCH MẠNG
Trước yêu cầu mới, Lý Tự Trọng rời Quảng Châu sang Hương Cảng làm công nhân ở bến tàu để giúp các đồng chí ta nối đường dây liên lạc về trong nước và đi các nước. Một số đoàn viên khác trong lớp 8 đồng chí đầu tiên về sau tìm được cách sang Liên Xô tiếp tục học tập theo chủ trương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trước đây. Ngày 17-4-1931, Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp kết án tử hình do trước đó (ngày 8-2-1931), anh đã bắn chết tên mật thám Pháp cáo già khét tiếng tàn bạo Lơ-gơ-răng trên đường phố Sài Gòn, nơi có sân bóng đá La- ray- nie. Trước bọn quan toà thực dân, Lý Tự Trọng ngẩng cao đầu dõng dạc tuyên bố: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác”.
Mười năm sau, khi quân đội Phát xít Đức tiến sát thủ đô Mátxcơva trong đại chiến thế giới lần thứ II. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, ba trong số 8 đoàn viên đầu tiên cùng các đồng chí Việt Nam khác đang học tập và làm việc tại Liên Xô tình nguyện tham gia sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Cả ba đồng chí đã hy sinh anh dũng tại mặt trận phía Nam Mátxcơva và đều được Nhà nước Liên Xô tặng thưởng Huân chương Vệ quốc cao quý.
Trong các cuốn biên niên sử của Đoàn ta, Đội ta, tám người đoàn viên ấy – “tám cháu hiếm hoi từ bước đầu do Bác Hồ kính yêu bồi dưỡng, đào tạo, mãi mãi là tám đóa hoa ngát hương trong triệu triệu chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân vì lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác”.

Sơ lược về tiểu sử 8 anh em nhà họ Lý

LÝ THÚC CHẤT
Lý Thúc Chất tên thật là Vương Thúc Thoại, sinh năm 1911 tại Kim Liên. Lý Thúc Chất là một trong những người có mặt trong đội ngũ Hồng quân Liên Xô chiến đấu bảo vệ Matxcơva. Thân sinh của anh là Vương Thúc Đàm bị thực dân Pháp bắt kết án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản vì tội làm cách mạng và để con làm cách mạng. Năm 1986, Lý Thúc Chất được Xô Viết tối cao Liên Xô truy tặng Huân chương chiến tranh vệ quốc hạng nhất vì lòng dũng cảm và gan dạ trong các trận chiến đấu bảo vệ thành phố Matxcơva chống phát xít Đức xâm lược, Huy chương 40 năm chiến thắng phát xít và huy hiệu cựu chiến binh Liên Xô.

LÝ ANH TỰ
Lý Anh Tự tên thật là Hoàng Tự (có lúc đọc chệch là Tợ), sinh năm 1912 tại Kim Liên, Nghệ An. Lý Anh Tự mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Tợ đã lên đường hoạt động cách mạng theo tiếng gọi của Hồ Chí Minh. Lý Anh Tợ cũng tham gia vào sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Anh đã hy sinh và được tặng thưởng Huân chương vệ quốc cao quý.

LÝ NAM THANH
 Nam Thanh tên thật là Nguyễn Sinh Thản, sinh năm 1908 tại Kim Liên, Nghệ An. Sau khi Nguyễn Sinh Thản ra đi, đến năm 1942, cả cha, anh và em gái đều tham gia hoạt động cách mạng và lần lượt hy sinh trong các cao trào chống Pháp ở Việt Nam. Cùng với Lý Thúc Chất và Lý Anh Tự, Lý Nam Thanh cũng tham gia vào đội ngũ Hồng quân Liên Xô.

LÝ PHƯƠNG THUẬN
Lý Phương Thuận tên thật là Nguyễn Thị Tích, sinh năm 1916 tại Nghệ An. Cô mất mẹ lúc mới ba tháng tuổi. Dưới sự dìu dắt của Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thị Tích đã trở thành bạn học của Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong… ở Thái Lan, giao liên mật của Đảng ta ở Trung Quốc, Hồng Kông rồi trinh sát đặc biệt chống Tưởng ở Hà Nội. Một lần do sơ xuất từ bên ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc này lấy tên là Tống Văn Sơ bị mật thám Anh bắt giữ. Lý Phương Thuận cũng bị bắt cùng với Tống Văn Sơ. Mặc dù bị tra tấn bằng đòn roi nhưng Lý Phương Thuận một mực không khai báo, giữ tròn khí tiết của người đoàn viên thanh niên cộng sản. Luật sư Lô-dơ-bai nổi tiếng đã cứu thoát Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù. Lý Phương Thuận vô tội trở lại với đội ngũ chiến đấu của mình và sau Cách mạng tháng Tám 1945 về nước công tác.

LÝ VĂN MINH
Lý Văn Minh là bí danh của Đinh Chương Long

LÝ TỰ TRỌNG

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng (1914-1931). Là một trong số 8 đoàn viên cộng sản đầu tiên, Lý Tự Trọng là người thứ 8 được kết nạp do đến năm 1929 anh mới đủ 15 tuổi. Năm 1931, trong khi bảo vệ cụ Phan Bội Châu diễn thuyết ở sân vận động Lareni (Sài Gòn), Lý Tự Trọng đã bắn chết tên mật thám Lơgrăng và bị bắt. Thực dân Pháp dùng mọi cực hình tra tấn nhưng anh không hề khuất phục. Đến cả bọn cai ngục cũng phải kính nể anh mà gọi anh là “Ông nhỏ”. Anh bị kết án tử hình ở tuổi 17. Đứng trước máy chém, chàng thanh niên yêu nước vẫn ngẩn cao đầu và hát vang bài Quốc tế ca. Lời tuyên bố dõng dạc của anh trước bọn quan tòa Pháp vẫn được mọi người nhắc mãi cho đến ngày nay: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác…”

LÝ PHƯƠNG ĐỨC
Lý Phương Đức là bí danh của Ngô Hậu Đức (nữ). Cũng như các Đoàn viên khác, Lý Phương Đức luôn sát cánh với các chiến sĩ Cộng sản Trung Quốc cùng đội ngũ công nhân và quần chúng cách mạng, chiến đấu quyết liệt với quân đội của bọn phản động. Lúc đầu Lý Phương Đức và Lý Tự Trọng tham gia vào đội liên lạc. Khi khởi nghĩa Quảng Châu bị dìm trong bể máu do lực lượng và trang bị chênh lệch, các học sinh Việt Nam trường Tôn Trung Sơn cũng bị đánh đập, tra tấn. Lý Phương Đức, Lý Tự Trọng cùng một số anh chị khác đã khẳng khái hỏi lại: “Chúng tôi chỉ là học sinh. Các ông bắt chúng tôi về tội gì?”. Không một ai hé nửa lời mà kiên cường chịu đòn roi của bọn chúng. Lý Phương Đức còn được xem là nữ chiến sĩ giao liên của Bác Hồ. Do hoàn cảnh kẻ thù đẩy mạnh mọi thủ đoạn săn lùng ráo riết, mọi hoạt động cách mạng phải tiến hành bí mật, chiến sĩ giao liên Lý Phương Đức cũng bị rơi vào tình trạng liên lạc trong phạm vi hẹp. Vì vậy sự đóng góp cho cách mạng của Lý Phương Đức còn chưa được nhiều người biết đến.

LÝ TRÍ THÔNG
Lý Trí Thông tên thật là Ngô Trí Thông, Lý Văn Minh và Lý Trí Thông đều nằm trong nhóm thiếu niên học sinh từ Đông Bắc Thái Lan đến Quảng Châu. Cũng như các bạn khác trong nhóm, Lý Văn Minh và Lý Trí Thông đều trải qua nhiều khó khăn, “các em đã để cha mẹ ở nhà hàng ngàn cây số để bí mật đến Trung Quốc”, tham gia vào các đội tuyên truyền, liên lạc, tiếp vận… phục vụ quân khởi nghĩa.

Nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn là gì?

Nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn được quy định tại Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 như sau:

 1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.
 4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013.

App đoàn viên, thanh niên

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnpt.tnvn&hl=vi&gl=US

https://apps.apple.com/us/app/thanh-niên-việt-nam/id1535733802

Tuổi đoàn viên thanh niên là bao nhiêu

đổ tuổi kết nạp đoàn  16 tuổi (Từ đủ 15 tuổi + 1 ngày).

Số lượng Ban Chấp hành chi đoàn

1.2 Số lượng UV BCH:Dưới 9 đoàn viên: Có Bí thư, nếu cần thiết thì có 01 Phó Bí thư. Từ 9 đoàn viên trở lên: BCH có từ 03 – 05 ủy viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư. – Đoàn cơ sở: BCH có từ 5 – 15 ủy viên.

Kết nạp đoàn lớp 9 là gì

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2010 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2010), Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc Quy trình tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU

 • Để các chi đoàn, liên chi đoàn, đặc biệt là Đoàn Trường THPT Chuyên thực hiện tốt và đầy đủ Quy trình tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới.
 • Lễ kết nạp đoàn viên mới là hoạt động thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với từng đồng chí đoàn viên mới, tạo được ấn tượng tốt đẹp của đoàn viên mới với tổ chức Đoàn.
 • Buổi lễ kết nạp phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không qua loa đại khái, đặc biệt không kéo dài gây nhàm chán. Trong buổi lễ ngoài các thủ tục nội dung quy định có thể thêm một số nội dung khác nhưng phải kết thúc đúng lúc, đúng chỗ.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

 1. Về thời gian: Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấp hành chi đoàn phải tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới.
  Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn.
 2. Về địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, gây ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới, có thể tổ chức ở phòng hợp, phòng truyền thống hoặc ở những nơi có di tích lịch sử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể của chi đoàn.
 3. Trang trí: Không cần cầu kỳ, rập khuôn máy móc. Nhất thiết phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay Huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác Hồ, có dòng chữ “Lễ kết nạp đoàn viên mới”. Nên có hoa để tạo không khí trang nhã, vui tươi đẹp mắt (Cách trang trí tùy thuộc vào không gian và điều kiện cụ thể về địa điểm, nhưng phải đảm bảo Cờ Đoàn hoặc Huy hiệu Đoàn không cao hơn cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Bác không quá cao che khuất cờ Tổ quốc, cờ Tổ quốc – cờ Đoàn – phông chữ được treo theo vị trí từ trái sang phải theo hướng từ dưới nhìn lên. Nếu kết nạp ngoài trời thì sử dụng cờ có cán, có người cầm, động tác chào cờ giống như nghi thức Đội).

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG:

 1. Văn nghệ đầu giờ.
 2. Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca, phút tưởng niệm.
 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 4. Bí thư (Phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên (lúc này người được kết nạp đứng lên để nghe và nhận Nghị quyết và thẻ đoàn).
 5. Đại diện Đoàn cấp trên (nếu có) hoặc Bí thư chi đoàn trao quyết định, thẻ Đoàn và gắn huy hiệu cho Đoàn viên mới.
 6. Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí đại biểu và đoàn viên trong chi đoàn, tôi xin hứa:

1) Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2) Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

3) Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.: “Xin hứa!”

 1. Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
 2. Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu.
 3. Chào cờ bế mạc.

Lưu ý:

 • Khi tổ chức kết nạp cùng lúc nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!

Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

1. Điều kiện độ tuổi, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đoàn

          – Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.
          – Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.
          – Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp
          + Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có uy tín với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
          + Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có uy tín với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.
2. Quy trình phát triển đoàn viên
Quy trình phát triển đoàn viên được thực hiện qua các bước sau:
– Bước 1: Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
– Bước 2: Chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.
          + Lập danh sách thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành.
          + Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.
          + Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.
          – Bước 3: Chi đoàn, đoàn cơ sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên vào Đoàn.
          + Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp (nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).
          + Ở những nơi không có điều kiện mở lớp tập trung thì có hình thức phù hợp để thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra, đánh giá.
          – Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới.
          + Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).
          + Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp trên.
          + Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.
          + Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn viên.
          + Chi đoàn hoàn chỉnh hồ sơ đoàn viên chuyển đoàn cơ sở quản lý; tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện.
          Đối với những nơi không có chi đoàn, ban chấp hành đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên. Nếu là chi đoàn cơ sở thì trực tiếp thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.
3. Thủ tục kết nạp đoàn viên
– Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.
          – Được tìm hiểu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.
          – Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.
          + Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.
          + Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.
          + Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.
          – Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (nếu là chi đoàn cơ sở thì nghị quyết kết nạp đoàn viên có hiệu lực ngay). Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.
          – Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.
4. Lễ kết nạp đoàn viên
Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên. Để tiến hành buổi Lễ kết nạp đoàn viên: Ban Chấp hành chi đoàn cần thực hiện các thủ tục:
– Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp.
– Mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời thêm gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố, tổ dân phố, Đoàn cấp trên.
* Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới:
– Văn nghệ.
– Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca.
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
– Bí thư (phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao Thẻ đoàn của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên).
– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng trao quyết định, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu cho đoàn viên mới (trường hợp không có cấp ủy đảng và đoàn cấp trên cùng dự thì bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn thực hiện).
– Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:
+ Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
+ Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
+ Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên. Xin hứa!
– Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu.
– Chào cờ bế mạc.
       Lưu ý: Lễ kết nạp đoàn viên phải được tổ chức một cách có ý nghĩa, tạo được dấu ấn tình cảm tốt trong đoàn viên; khuyến khích tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tập thể. Khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định, Thẻ đoàn viên và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!

Kết nạp đoàn nghĩa là gì

 Kết nạp đoàn viên  việc lựa chọn và công nhận những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết nạp đoàn có bắt buộc không

Luật không có quy định bắt buộc phải kết nạp đoàn mới được thi đại học

Liên hệ bản thân về nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên hiện nay

rách nhiệm của đoàn viên trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự hào là tổ chức do Đảng, Bác Hồ trực tiếp sáng lập, lãnh đạo, dìu dắt 

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự hào là tổ chức do Đảng, Bác Hồ trực tiếp sáng lập, lãnh đạo, dìu dắt và rèn luyện. Đoàn tập hợp những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những nhân tài trẻ tuổi – nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên, từ những thanh niên chậm tiến thành những điển hình tiêu biểu.

Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của tổ chức mình, của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới””

Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Ngược lại, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn là trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn và cũng là trách nhiệm của từng đoàn viên. Người đoàn viên phải trở thành cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đoàn với thanh niên để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đoàn của Đảng đến với thanh niên và thực hiện các phong trào, các hoạt động của Đoàn. Mỗi đoàn viên phải xứng đáng là hình mẫu cho thanh niên học tập và làm theo. Vì vậy, mỗi một đoàn viên cần nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn về “con đường cách mạng” của bản thân, phải có trách nhiệm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh theo các tiêu chí sau đây:
– Một là, nỗ lực học tập, trau dồi tri thức. Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên thanh niên phải đi đầu trong học tập, để đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, trước hết là xây dựng quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là tuổi trẻ quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
– Hai là, xung kích trong mọi lĩnh vực để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải biết ứng xử bản lĩnh trước sự xâm nhập của lối sống thiếu văn hoá, không lành mạnh, “miễn nhiễm” với các tai tệ nạn xã hội. Tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Ba là, tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn. Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên nhận thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ, cảm hóa và “đón nhận” những thanh niên chậm tiến, lầm lỗi, đưa họ trở về cộng đồng, xã hội.
– Bốn là, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, đồng thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc, tạo nguồn lực mới cho Đảng. Mỗi ĐVTN cần nỗ lực học tập, rèn luyện tham gia hưởng ứng cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, góp phần quan trọng vào chủ trương liên tục bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng.
Hôm nay, ngày mai và cả tương lai, đất nước đang trông chờ rất nhiều vào thế hệ trẻ. Chúng ta – lớp thanh niên Việt Nam, hãy cùng chung tay xây dựng một đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên năng động, sáng tạo, có“tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ và lý tưởng sống… góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phát triển, vững mạnh, xứng đáng là những đoàn viên ưu tú là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng như Bác Hồ hằng mong ước.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *