Yoo

Hiểu về Vô cực là gì trong Toán học ( Âm vô cực, dương vô cùng là gì)

Vô cực là một biến (hoặc hàm) có giá trị tuyệt đối tăng lên vô hạn trong một sự thay đổi nhất định của biến độc lập. Vô cực được chia thành dương vô cực (+ ∞) và âm vô cực (-∞), được ử dụng rộng rãi trong toán học.

Trong toán học, ‘vô cực’ không đề cập cụ thể đến một khái niệm tĩnh như một số cụ thể, nhưng liên quan đến các chủ đề sau: giới hạn, số Aleph, các lớp trong lý thuyết tập hợp, số siêu thực, hình học xạ ảnh, trục số thực mở rộng và tuyệt đối vô cùng,vv.

Bởi vì khái niệm trừu tượng về “vô cực” là không hợp lý, trái với logic và thường dẫn đến các lỗi suy diễn trong quá khứ, nên bây giờ cần phải thảo luận để đơn giản hóa độ phức tạp và chuyển đổi trừu tượng thành các biểu tượng cụ thể. Ví dụ, một số người ở phương Tây đã sử dụng lý thuyết về các điểm vô cực để chứng minh rằng có càng nhiều điểm vô cực trên đầu kim cũng như các chất cực nhỏ trên bề mặt trái đất.

Nhiều người ủng hộ việc sử dụng kết hợp đồ họa và công thức để suy nghĩ càng cụ thể càng tốt. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng “vô cực” để có nghĩa là’ số lượng hữu hạn lớn ‘và’D’ có nghĩa là ‘một số lớn tĩnh gần với cạnh của’ vô cực”, sau đó chúng ta có thể đặt “vô cực” là một trừu tượng vô tận đến sự hủy diệt của vũ trụ và không thể thành hiện thực.

Khái niệm động của thiết kế, được chuyển đổi thành một số lượng lớn chữ “Q” có thể được nghĩ đến, cũng có thể chứng minh kết quả lý luận và tính toán tương tự của “công thức biểu tượng chói lọi của cao hơn toán học”.

Phương pháp bộ nhớ của Q-một quả bóng lớn được thổi đến giới hạn và phát nổ, sau đây là ý nghĩa của một hiện tượng tĩnh mà nó đã xuất hiện là’ tiếng nổ ‘và chưa phát nổ, tương đương thành ’10 Sức mạnh của 30 ‘(‘ vô cực ‘có thể được biểu thị bằng ’10 ^ 30’; số vô cùng là ’10 ^ -30 ‘và đọc là’ hàng trăm triệu hàng tỷ tỷ ‘, rất lớn!’ ^ ‘có nghĩa là di chuyển’ sức mạnh của 30 ‘Chuyển đến góc trên bên phải của 10 và viết xuống dưới).

Khái niệm “vô cực” tương đương với việc viết [“1000 …” và viết 0 cho quá trình chờ đợi sự hủy diệt của n vũ trụ, biển khô và đá bị phân hủy, và quá trình này không thể kết thúc. Bởi vì bạn không thể đạt được mục tiêu toán học  bạn không thể sử dụng suy luận cực đoan. Bản chất là một khái niệm phi khoa học và nghịch lý, vì vậy nó phải được bãi bỏ càng sớm càng tốt, khái niệm toán học sai lầm này. Thay vào đó, hãy sử dụng Q và V để biểu thị tương ứng là dương vô cực và âm vô cực.

Với quan niệm cũ về sự xuất hiện chúng ta có thể trả lời một số câu hỏi khó về “vô cực” như sau:

Có thể cho tổng vô số thập phân là vô hạn không?: Cả ‘số vô hạn’ và ‘vô cùng’ đều tương đương với Q: (‘.’ Có nghĩa là ‘phép nhân’).

Dương vô cực lớn hơn âm vô cực bao nhiêu? : Câu trả lời là Q ÷ Q = 1

Lũy thừa vô cực có thể là vô hạn không? : Không. Nó có thể được chuyển đổi thành V ^ V, tương đương với 0,00 … 1 ÷ 0,00 … 1 = V ÷ V = 1.

Nếu f (x) = |, có thể nói f (x) là vô hạn không? :khi x có xu hướng dương vô cùng, e ^ x cũng có xu hướng dương vô cùng.

Một số chia cho 0 có thực sự là vô cực không? : Không phải. Sẽ là vô nghĩa nếu nghĩ rằng mẫu số là 0. Nó tương đương với việc ‘không ai chia số táo a mà yêu cầu người khác trả lời’ thì mỗi người được bao nhiêu quả táo. Nếu số người không phải là 0 mà là Q rất nhỏ, thì đó là a ÷ V = a / V, ví dụ: V = 0,001, sau đó di chuyển tử số và mẫu số sang phải bởi cùng một chữ số 3, và thương trở nên lớn hơn, bằng Q. Do đó, một số nào đó chia cho V thì bằng vô cực.

Độ lớn của vô cực là bao nhiêu? Cái gì lớn hơn vô cực?: Vô cực tương đương với việc viết 1 với tên lửa với tốc độ cao (tất nhiên là 9 thì tốt hơn) theo sau là vô số số 0, và viết 1000 mãi mãi trong những tờ báo đặc trưng vô tận của vũ trụ. Vô cực là số lớn hơn cả vũ trụ, giới hạn của những số 0 là không thể tưởng tượng được.

Fx không phải là vô hạn miễn là x có xu hướng x0, thì Fx phải có giới hạn trong lân cận của x0? : Đúng vậy, cần phải nói rằng nó không phải là vô hạn mà là có giới hạn. ‘Con người có thể sử dụng‘ dấu bằng gần đúng ’cụ thể có thể giải quyết vấn đề để xác định ranh giới này. Nói một cách chính xác, đáp án của giải tích là sử dụng biên của ‘xấp xỉ bằng’ để có được một đáp án cực kỳ chính xác.

Động lực học vô cực?: hái niệm trừu tượng và động có thể viết 0 đến nơi cạn nước, đá mòn, không bao giờ ngừng, nên cải biên “vô cùng” thành “vô hạn” và đại diện cho cả thế giới bằng chữ Q.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *