Yoo

Lấy ví dụ để hiểu về Nhận thức và thực tiễn (cùng vai trò thực tiễn)

Chẳng hạn, nếu bạn không thích ăn táo, có hai người đến thuyết phục bạn rồi bạn ăn một quả táo, một người là người bạn thích, người còn lại là người bạn ghét. Như vậy, ảnh hưởng của mọi người đến việc ăn táo của bạn là ít hay nhiều? Câu trả lời là một khi người bạn ghét thuyết phục được bạn, bạn có thể sẽ thích ăn táo.

Sau đó nói về lý thuyết, lý thuyết bất hòa nhận thức nói về sự không thống nhất bên trong của các thành phần nhận thức khác nhau trong tâm lý cá nhân. Nhận thức là nhận thức về môi trường hoặc bản thân. Lý thuyết này nói về cách đối phó với những mâu thuẫn khác nhau mà bạn gặp phải.

Tiếp tục đưa ra một ví dụ, Lão Vương thích hút thuốc, sau đó nhận ra tôi cũng là người hút thuốc và Lão Vương đưa ra lời nhắc nhở rằng hút thuốc có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nhận thức này khác hoặc không tương thích với nhận thức đầu tiên. Suy cho cùng, hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, và bạn muốn khỏe mạnh, vậy tại sao bạn vẫn hút thuốc? Lúc này Lão Vương cảm thấy không thoải mái, nếu một loại nhận thức không phải là kết quả tất yếu của một loại nhận thức khác, Lão Vương khó mà tin vào hai loại nhận thức này.

Bởi vì sự bất hòa về nhận thức là không thoải mái, mọi hành vi của cá nhân có xu hướng chủ động loại bỏ sự khó chịu này. Do đó, lý thuyết bất hòa về nhận thức tin rằng một số điều nhất định phải được thay đổi cùng  thúc đẩy mọi người hành động để tạo ra sự nhất quán mới.

Khi hành vi không thể thay đổi, một tỷ lệ phối hợp sẽ được phân bổ, chẳng hạn như hút thuốc, và nhiều lý do khác nhau sẽ được tìm ra để khiến cá nhân coi hành vi hiện tại hoặc trong quá khứ là nhất quán và hợp lý hoặc chính đáng.

nhiều người sống quá cảm tính và tư duy lỏng lẻo
Thực tiễn

Thực tiễn có nhiều nghĩa, quan điểm cổ điển cho rằng chủ quan nhìn nhận khách quan. Bao gồm tất yếu của khách quan đối với chủ quan và tất yếu của chủ quan đối với khách quan.

Thực tiễn bao gồm ba nội dung cơ bản:

– Thực tiễn sản xuất (hoạt động tích cực làm biến đổi thế giới khách quan để thoả mãn hoạt động sản xuất của con người).

– Thực tiễn xử lý các quan hệ xã hội (hoạt động nhằm điều chỉnh, cải tạo các quan hệ xã hội giữa người với người).

– Thí nghiệm khoa học (một hoạt động thực tiễn tích cực có mục đích khám phá các quy luật phổ quát của vũ trụ một cách khoa học) cho thấy trong triết học tự nhiên của Ph.Ăngghen rằng tư tưởng của con người do lao động tạo ra, tức là ý thức chủ quan của con người do hành vi thực tiễn của con người tạo ra, và tại đồng thời ý thức chủ quan của con người phản tác dụng trong tồn tại khách quan. Trọng tâm chính là thực tiễn xã hội của con người và bản chất xã hội của thực tiễn. Nhấn mạnh bản chất lịch sử và giai cấp của lực lượng sản xuất ý thức xã hội loài người, đều là vật chất và biện chứng.

ví dụ về vai trò của thực tiễn

Sự tồn tại chủ quan và khách quan của con người đều là vật chất. Lý luận về thực tiễn dựa trên sự hiểu biết tổng thể của chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng. Tác phẩm “Về thực tiễn” của Mao Trạch Đông nhấn mạnh sự phát triển của những mâu thuẫn chủ quan và khách quan của thực tiễn đến quá trình phát triển nhận thức và tái thực tiễn.

Nhận thức nâng lên vai trò định hướng của lý thuyết. Trong thời đại đương đại, tiêu chí của chân lý được nhấn mạnh trong thực tế, bao gồm việc phát hiện, kiểm tra và nhận ra chân lý, có thể nhìn thấy được ở mặt khách quan.

Con người là tồn tại khách quan của con người, bản thân con người là vật chất, đồng thời cũng là vật chất khách quan với sự tồn tại của một chỉnh thể ý thức cụ thể. Mâu thuẫn bên trong của con người chứa đựng một cặp mâu thuẫn vật chất. Tổng thể mâu thuẫn bên trong của con người và ngoại giới tạo thành mâu thuẫn phát triển của loài người. Đồng thời có thể chia thành mâu thuẫn tự nhiên và xã hội bên ngoài của chủ thể cá nhân và mâu thuẫn bên trong và bên ngoài con người của chủ thể xã hội.  

Những mâu thuẫn này nói chung là do con người thực hiện! Các nhà mácxít thời kỳ đầu chủ yếu là sự khám phá giải phóng tổng thể các mâu thuẫn xã hội và giải phóng tự nhiên. Chủ nghĩa Mác đương đại đưa ra những phát kiến, khám phá mới về khoa học hiện đại và sự phát triển của xã hội. Khám phá sâu rộng trong lĩnh vực thực tiễn lấy mâu thuẫn nội tại của con người với cá nhân làm cốt lõi, tiếp thu những kết quả có lợi của các học giả tư sản, mở rộng phạm vi nghiên cứu hơn nữa , và thực hiện quan điểm thực tiễn của chủ nghĩa Mác.

Con người là một con sóng cuộn trong biển vũ trụ. Mặt trời và trái đất giống như những bánh răng khổng lồ, là nguồn sức sống của con người. Ngay cả khi bạn vô tình ném một viên đá xuống nước, nó có thể khuấy động bức tranh đẹp nhất trong tâm trí bạn.

Nói rộng ra, chừng nào bạn còn sống, thì việc luyện tập vẫn đang diễn ra. Mặc dù hầu hết thời gian, bạn bị vô thức, tiềm thức hoặc vô tình buộc phải thực hiện các hoạt động của riêng bạn. Có một chuỗi thông tin hoàn hảo mà bạn có thể không quan tâm đến việc hỗ trợ và hướng dẫn mọi hoạt động của mình. Vì vậy, mọi hoạt động thực tiễn không bị cô lập, và những kết quả bất ngờ của thực tiễn là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa thế giới mới.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *