Yoo

rooting là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Rooting có ý nghĩa và khái niệm chuẩn là Rễ cây, từ rooting cũng được dùng nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hệ điều hành (rooting khi sử dụng trong lĩnh vực này cũng có thể được giới chuyên môn thay thế bởi từ root, có nghĩa là tương tác hay tác động toàn quyền lên hệ điều hành ( hoặc trung tâm hệ thống)).

Khi nói về Rooting , mọi người thường nói đến những vấn đề gốc rễ, căn bản, những điều sơ đẳng nhưng đặc biệt quan trọng.

Rooting Là Gì (tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan) Taytou Com
Rooting Là Gì (tìm Hiểu Các Thông Tin Vấn đề Liên Quan) Taytou Com

Nội dung về Rooting được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Rooting được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> TCP là gì? tcp ip là viết tắt của…(IP là gì-so sánh mô hình osi và tcp/ip-Chủ sở hữu mạng toàn cầu Internet là hãng nào)

Mục đích và ý nghĩa của Rooting trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Rooting thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ, hệ thống thông tin, Rooting được sử dụng là vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Sinh học (có một tên thương hiệu cung cấp thuốc phát triển rễ cây nổi tiếng là Rooting Powder ).

>> unmute nghĩa là gì (Mute nghĩa là gì-More nghĩa là gì-More là gì-Unmute trong Zoom là gì-The Host would like you to unmute nghĩa là gì-Mute nghĩa la gì trên Facebook-Stay muted là gì-Unmute Zoom-Ask to Unmute nghĩa là gì-Invite là gì-Mute la gì trên Facebook-Unmute me là gì-Invite nghĩa là gì-More Tiếng Việt là gì-Moreover là gì-Cách dùng more than-More có nghĩa là gì-Sau more là gì)

Những ví dụ về cách Rooting được sử dụng trong thực tế, trong các câu từ, ngôn ngữ, từ điển như sau

>> Câu ghép là gì (tìm hiểu về Câu ghép)

Son of former home run champ is rooting for Yankees’ Aaron Judge. Updated: Jun. 10, 2022, 5:06 a.m. | Published: Jun. 10, 2022, 5:04

Con trai của cựu vô địch đường chạy tại nhà đang cổ vũ cho Aaron Judge của Yankees. Cập nhật: Ngày 10 tháng 6 năm 2022, 5:06 sáng | Xuất bản: 10 tháng 6, 2022, 5:04

Award-winning farm rooting for future success. By Alistair Driver on June 10, 2022 Features, National Pig Awards winner.

Rễ cây trồng từng đoạt giải thưởng cho sự thành công trong tương lai. Bởi Alistair Driver vào ngày 10 tháng 6 năm 2022 Tính năng, người chiến thắng Giải thưởng National Pig.

As a rule. If it cant be rooted I don’t buy it. And I recently sold a rooted tabs6 because it was rooted. Rooting is as popular and useful…

Như một quy luật. Nếu nó không thể được root, tôi không mua nó. Và gần đây tôi đã bán một tab6 đã được root vì nó đã được root. Root càng phổ biến và hữu ích …

Critical U-Boot Vulnerability Allows Rooting of Embedded Systems · A critical vulnerability in the U-Boot boot loader could be exploited t

Lỗ hổng U-Boot quan trọng cho phép root các hệ thống nhúng · Một lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ tải khởi động U-Boot có thể bị khai thác t

Both Premiership semi-finals this season are the archetypal clash of styles and it’s no secret that all the neutrals will be rooting for at…

Cả hai trận bán kết của Premiership mùa này đều là cuộc đụng độ nguyên mẫu của các phong cách và không có gì bí mật khi tất cả những người trung lập sẽ bắt nguồn từ …

NBA Finals 2022: Laker Nation rooting for Warriors to beat Celtics · LeBron teases he’d like to play alongside Steph Curry and 2022

NBA Finals 2022: Laker Nation cổ vũ cho Warriors đánh bại Celtics · LeBron trêu chọc rằng anh ấy muốn chơi cùng Steph Curry và 2022

Reciprocity is the basic currency of social life. Rooting women in STEM demands a lot of collective efforts.

Có đi có lại là tiền tệ cơ bản của đời sống xã hội. Phụ nữ gốc rễ trong STEM đòi hỏi rất nhiều nỗ lực tập thể.

What’s Got Economists Rooting for a Slowdown. With nearly twice as many open jobs as available workers and rising inflation

Các nhà kinh tế có gì đang tìm kiếm sự suy thoái. Với gần gấp đôi số việc làm mở rộng so với số lao động hiện có và lạm phát gia tăng

John Calipari is rooting for Keion Brooks to finish his collegiate career on a high note at Washington next season.

John Calipari đang định hướng cho Keion Brooks để kết thúc sự nghiệp đại học của anh ấy trên một nốt cao tại Washington vào mùa giải tới.

Pegula rooting for Gauff clean sweep. Wednesday 1 June 2022 – Alex Sharp. American duo advanced to women’s d

Pegula ra rễ để quét sạch Gauff. Thứ 4 ngày 1 tháng 6 năm 2022 – Alex Sharp. Bộ đôi người Mỹ tiến tới hạng d của nữ

And apparently, he means it, because he’s rooting hard for the Celtics to beat the Warriors in the NBA Finals.

Và rõ ràng, anh ấy có ý đó, bởi vì anh ấy đang cố gắng giúp Celtics đánh bại Warriors trong trận chung kết NBA.

Wednesday’s Child: Rooting for Robert. Close. Subtitle Settings. Font. Default, Mono Sans, Mono Serif, Sans, Serif, Comi

Đứa con thứ Tư: Khởi nguồn cho Robert. Đóng. Cài đặt Phụ đề. Nét chữ. Mặc định, Mono Sans, Mono Serif, Sans, Serif, Comi

Voices raised for rooting out VAW. RASTRIYA SAMACHAR SAMITI. By RASTRIYA SAMACHAR SAMITI. Published: 09:14 am Jun 10, 2

Tiếng nói được đưa ra để loại bỏ VAW. RASTRIYA SAMACHAR SAMITI. Bởi RASTRIYA SAMACHAR SAMITI. Xuất bản: 09:14 sáng ngày 10 tháng 6, ngày 2

Here are 4 examples of easy fixes to everyday words to get you on your way to watching what you say (and there are plenty more). Rooting out…

Dưới đây là 4 ví dụ về các cách sửa chữa dễ dàng đối với các từ hàng ngày để giúp bạn theo dõi những gì bạn nói (và còn nhiều hơn thế nữa). Gốc rễ ra …

It’s also why rooting for UCF Softball is becoming a habit. Does anyone believe that Michigan, the team that UCF kn

Đó cũng là lý do tại sao việc root UCF Softball đang trở thành một thói quen. Có ai tin rằng Michigan, đội mà UCF kn

Rooting for the Boston Celtics. Nothing against the defending champs. By Jeph Duarte@jeph_duarte May

Cổ vũ cho Boston Celtics. Không có gì chống lại các nhà vô địch phòng thủ. Bởi Jeph Duarte @ jeph_duarte May

So here I am rooting for the Boston Celtics to win the NBA Finals. But it would appear that the Warriors rubbed ma

Vì vậy, ở đây tôi đang cổ vũ cho Boston Celtics để giành chiến thắng tại NBA Finals. Nhưng có vẻ như các Warriors đã cọ xát với ma

Play. The Glue Guys: A Brooklyn Nets Podcast. Brooklyn Nets swap picks and Nets-centric NBA Finals rooting interest · 00:00:00 · Share. Subscribe.

Chơi. The Glue Guys: A Brooklyn Nets Podcast. Brooklyn Nets hoán đổi lượt chọn và sự quan tâm của Nets làm trọng tâm của Vòng chung kết NBA · 00:00:00 · Chia sẻ. Đặt mua.

2022 Stanley Cup: Wall Street’s Guide to Rooting for the New York Rangers – Bloomberg…

2022 Stanley Cup: Wall Street’s Guide to Root to the New York Rangers – Bloomberg …

“I will definitely be rooting for them to go up. “In an ideal world for me this season, both Wrexham and Grimsby would have

“Tôi chắc chắn sẽ root để chúng đi lên. “Trong một thế giới lý tưởng đối với tôi trong mùa giải này, cả Wrexham và Grimsby đều sẽ có

In a video clip posted on social media during the Celtics and Heat game seven, Christian Wilkins is clearly seen apparently rooting for the…

Trong một video clip được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội trong trận đấu giữa Celtics và Heat, có thể thấy rõ ràng Christian Wilkins đang bắt đầu …

Roccoco Botanicals Is Rooting For Moving Forward In Leaps And Bounds … The brand has made great progress so far from pack

Roccoco Botanicals đang bắt rễ để tiến về phía trước trong những bước nhảy vọt … Thương hiệu đã có những bước phát triển vượt bậc cho đến nay so với gói

Warriors fans: Why ‘NBA on TNT’ analyst is rooting for Mavericks in Western Conference Finals. Author Photo. Nick Metallinos. 05-20-2022 • 5 min

Người hâm mộ Warriors: Tại sao nhà phân tích ‘NBA trên TNT’ lại ủng hộ Mavericks trong trận Chung kết Western Conference. Tác giả Ảnh. Nick Metallinos. 05-20-2022 • 5 phút

Hunt Elementary School as other students lined the hallways during a “Rooting for Ragnar” parade. Ragnar was all smiles as many students held…

Trường Tiểu học Hunt khi các học sinh khác xếp hàng dọc hành lang trong cuộc diễu hành “Rễ cây cho Ragnar”. Ragnar đều nở nụ cười khi nhiều học sinh ôm …

In a segment Thursday morning on NFL Network’s GMFB, each host selected who they were rooting for in 2022 — no matter what.

Trong một phân đoạn sáng thứ Năm trên GMFB của NFL Network, mỗi người dẫn chương trình đã chọn người mà họ định hướng vào năm 2022 – bất kể điều gì.

A Minnesotan’s Rooting Guide For the Rest Of the Playoffs … With the Minnesota Wild out of playoff contention, who

Hướng dẫn bắt nguồn từ Minnesotan cho phần còn lại của vòng Playoffs … Với việc Minnesota Wild bị loại khỏi vòng playoff, ai

That case in turn highlights the importance of rooting out gang crimes. Only by sweeping out their influences and rooting them totally out,…

Đến lượt mình, trường hợp đó lại làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiêu diệt tận gốc tội phạm băng đảng. Chỉ bằng cách quét sạch những ảnh hưởng của chúng và tận gốc chúng hoàn toàn, …

“Jessica Alba, Manny Pacquiao, and Dave Chappelle are rooting for the Warriors this NBA Finals”: The California team has some of the biggest…

“Jessica Alba, Manny Pacquiao và Dave Chappelle đang cổ vũ cho Warriors trong trận Chung kết NBA này”: Đội California có một số …

The Penguins have been eliminated from the Stanley Cup playoffs, which means it’s time for fans to pick some new rooting interests.

Chim cánh cụt đã bị loại khỏi vòng loại trực tiếp Cúp Stanley, có nghĩa là đã đến lúc người hâm mộ chọn một số sở thích rễ mới.

Bookman: Rooting against David Perdue and other Trump-devoted, GOP insurrectionist candidates. Jay Bookman. Ma

Bookman: Bắt nguồn từ việc chống lại David Perdue và các ứng cử viên chủ nghĩa ủng hộ Trump, GOP khác. Jay Bookman. Ma

A Bruins fan’s rooting guide to the rest of the Stanley Cup playoffs. By Matt Porter Globe Staff,Updated May 19, 202

Hướng dẫn bắt đầu của một người hâm mộ Bruins cho phần còn lại của vòng loại trực tiếp Stanley Cup. Bởi Matt Porter Globe Staff, Cập nhật ngày 19 tháng 5 năm 202

Britain’s Got Talent Final: St Helens rooting for Jamie Leahey. 4th June. By Conal Cunningham @CP_Cunningham1 Reporter. Share. Jamie Leahey

Chung kết Britain’s Got Talent: St Helens ủng hộ Jamie Leahey. Ngày 4 tháng 6. Bởi Conal Cunningham @ CP_Cunningham1 Ký giả. Đăng lại. Jamie Leahey

Seattle teams and National Guard relationship shows importance of rooting for the home team. Posted on May 13, 2022 By Joseph Siemandel…

Mối quan hệ giữa các đội Seattle và Vệ binh Quốc gia cho thấy tầm quan trọng của việc bám trụ đối với đội nhà. Đăng vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 bởi Joseph Siemandel …

Mets rooting on NHL Rangers in playoffs…

Có thể bắt rễ trên NHL Rangers trong vòng loại trực tiếp …

Si svolgerà il 10 giugno tra Montebello e Fossato Jonico la tappa calabrese del “Grand Memory Rooting Tour”, primo Grand Tour delle Radici…

Si svolgerà il 10 giugno tra Montebello e Fossato Jonico la tappa calabrese del “Grand Memory Root Tour”, primo Grand Tour delle Radici …

We play for the name on the front.” The Washington Football Team You Should Be Rooting For. Since their founding, the D.C. Divas actually have a…

Chúng tôi chơi vì tên tuổi ”. Đội tuyển bóng đá Washington mà bạn nên theo đuổi. Kể từ khi thành lập, các Diva D.C. thực sự có …

Jurassic World Dominion Has Us Rooting for the Dinosaurs, and That’s Probably a Bad Thing — Review. It’s better than Fallen Kingdom,

Jurassic World Dominion đã cho chúng ta bắt nguồn từ những con khủng long, và đó có lẽ là một điều tồi tệ – Đánh giá. Nó tốt hơn Vương quốc sa ngã,

“I’m so proud of you, and I will be rooting for you all the way” – Former US first lady Michelle Obama congratulates Coco Gauff on reachi

“Tôi rất tự hào về bạn và tôi sẽ ủng hộ bạn trên mọi nẻo đường” – Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama chúc mừng Coco Gauff trên Reahi

… the rival fans of RCB are thronging Twitter and rooting (with memes, no less) for MI to defeat DC to clear their path to the playoffs.

… những người hâm mộ đối thủ của RCB đang tập trung Twitter và cổ vũ (với meme, không ít) để MI đánh bại DC để dọn đường đến vòng loại trực tiếp.

Charles Barkley reveals reason he’s rooting against Warriors. by. Blake Seidler; May 20, 2022. Charles Barkley, Warriors, NBA Playoffs, N

Charles Barkley tiết lộ lý do anh ta chống lại Warriors. qua. Blake Seidler; Ngày 20 tháng 5 năm 2022. Charles Barkley, Warriors, NBA Playoffs, N

2022 NBA Draft Lottery: 3 results Timberwolves should be rooting for · First: Oklahoma City Thunder to fall out of a Top-5 pick · Second: Portland…

Xổ số Dự thảo NBA năm 2022: 3 kết quả Timberwolves nên bắt đầu cho · Thứ nhất: Oklahoma City Thunder lọt khỏi danh sách chọn Top 5 · Thứ hai: Portland …

Danielle Lloyd ‘rooting for Coleen Rooney’ in ‘upsetting’ Wagatha Christie trial. Mrs Lloyd said she believed there w

Danielle Lloyd ‘ủng hộ Coleen Rooney’ trong phiên tòa ‘làm phiền’ Wagatha Christie. Bà Lloyd cho biết bà tin rằng có

Ellen has got huge support from her many friends in Trim AC and her old neighbours who have all been rooting for her throughout the series.

Ellen đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ nhiều người bạn của cô ấy trong Trim AC và những người hàng xóm cũ của cô ấy, những người đã ủng hộ cô ấy trong suốt bộ truyện.

“Captain and his family, friends and teammates, after a serious road accident last weekend. “Your Westdyke family are all rooting for you –…

“Thuyền trưởng và gia đình, bạn bè và đồng đội, sau một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng vào cuối tuần trước. “Gia đình Westdyke của bạn đều ủng hộ bạn –…

Alison Jones shared the sentiment saying: “Well I’m already rooting for the two guys who are deaf. “Talk about adding something else to…

Alison Jones chia sẻ tình cảm: “Chà, tôi đã rất ủng hộ hai anh chàng khiếm thính. “Nói về việc thêm thứ gì đó khác vào …

Philadelphia Eagles: 1 dark horse wide receiver worth rooting for … On Monday, the Philadelphia Eagles signed Keric Wheatfall to a non-…

Philadelphia Eagles: 1 bộ thu âm rộng ngựa đen đáng để …

I wasn’t initially rooting for the Walton-Penner group to win, but I also wasn’t opposed to it happening. I knew they ha

Ban đầu, tôi không ủng hộ nhóm Walton-Penner giành chiến thắng, nhưng tôi cũng không phản đối việc nó xảy ra. Tôi biết họ ha

Rohit Shetty is the host of Khatron Ke Khiladi 12. Ever since Shivangi confirmed her participation in KKK 12, her fans have been rooting for her…

Rohit Shetty là người dẫn chương trình của Khatron Ke Khiladi 12. Kể từ khi Shivangi xác nhận tham gia KKK 12, người hâm mộ của cô ấy đã ủng hộ cô ấy …

And from the chefs who have already received an apron, who are you rooting for? Are you still waiting to pick a favorite?

Và trong số những đầu bếp đã nhận được tạp dề, bạn định hướng về ai? Bạn vẫn đang chờ đợi để chọn một yêu thích?

Racing hero will be rooting for Wigan Warriors. He may have a busy book of rides at Salisbury on Saturday evening, but th

Anh hùng đua xe sẽ bắt đầu cho Wigan Warriors. Anh ta có thể có một cuốn sách bận rộn về các chuyến đi ở Salisbury vào tối thứ Bảy, nhưng th

Kankakee Valley’s Emily Nannenga soars to the top with teammate Taylor Schoonveld: ‘We were always rooting for each other.’ By Dave Melton. Post…

Emily Nannenga của Thung lũng Kankakee bay lên đỉnh cao cùng với đồng đội Taylor Schoonveld: ‘Chúng tôi luôn ủng hộ nhau.’ Của Dave Melton. Bưu kiện…

… the London Metal Exchange, many of his hedge fund rivals find themselves in an unfamiliar position: they’re rooting for him to win.

… Sàn giao dịch kim loại London, nhiều đối thủ trong quỹ đầu cơ của anh ấy thấy mình ở một vị trí không quen thuộc: họ đang cố gắng để anh ấy giành chiến thắng.

The reason I’m asking you to join me in rooting against Oklahoma tonight is that, if they lose, we will get to watch this Oklahoma team play.

Lý do tôi yêu cầu bạn tham gia cùng tôi trong trận đấu với Oklahoma tối nay là, nếu họ thua, chúng ta sẽ được xem đội Oklahoma này thi đấu.

Tracking Corby’s illegal motorbikes: on the streets with the police team rooting out the off-road criminals · ‘They know the car, but because…

Theo dõi xe máy bất hợp pháp của Corby: trên đường phố với đội cảnh sát truy quét bọn tội phạm địa hình · ‘Họ biết chiếc xe, nhưng vì …

Use the promo code LVBELMONT. And then join Jeff in rooting for his pick on the final race in this year’s Triple Crown.

Sử dụng mã khuyến mãi LVBELMONT. Và sau đó tham gia cùng Jeff bắt đầu cho sự lựa chọn của anh ấy trong cuộc đua cuối cùng trong Triple Crown năm nay.

Watch: Anthony Rizzo seen rooting for New York Rangers in their playoff game after rain cancels New York Yankees game. like sto

Xem: Anthony Rizzo đã chứng kiến ​​việc bắt chính cho New York Rangers trong trận đấu loại trực tiếp của họ sau khi cơn mưa hủy bỏ trận đấu với New York Yankees. thích st

This way you can benefit from hours of betting research without having to do any of the hard graft yourself! So whoever you’re rooting for this…

Bằng cách này, bạn có thể được hưởng lợi từ hàng giờ nghiên cứu cá cược mà không cần phải tự mình thực hiện bất kỳ công việc khó khăn nào! Vì vậy, bất cứ ai bạn đang root cho điều này …

While rooting for value addition of local produce, the MP, a major investor in macadamia and avocado produc

Trong khi vun vén để tăng giá trị cho các sản phẩm địa phương, MP, một nhà đầu tư lớn vào sản xuất mắc ca và bơ

UN Women Rooting for Gender Equality in New Strategic Note · The event will take place on May 17, 2022, at She

Phụ nữ Liên hợp quốc khởi xướng bình đẳng giới trong Lưu ý chiến lược mới · Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2022, tại Cô

According to him, “a number of governors, like that of Enugu, Oyo, Abia and Benue may be rooting for the Rivers state Governor,…

Theo ông, “một số thống đốc, như Enugu, Oyo, Abia và Benue có thể đang ủng hộ Thống đốc bang Rivers, …

To keep the growing process, transfer the rooting vegetable with fresh shoots into the soil and place it in an area with full sun. Recycling…

Để giữ cho quá trình phát triển, hãy chuyển rau đã ra rễ với chồi tươi vào đất và đặt ở nơi có ánh nắng đầy đủ. Tái chế…

… all emphasized the urgency of stepping up collective action and rooting out inequality, to ensure a successful HIV response.

… tất cả đều nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đẩy mạnh hành động tập thể và xóa bỏ bất bình đẳng, để đảm bảo ứng phó với HIV thành công.

I wasn’t rooting for Milan or even for Inter.” Of his team’s final match of the season, against AC Milan, Rasp

Tôi đã không thi đấu cho Milan hay thậm chí cho Inter. ” Trong trận đấu cuối cùng của đội anh ấy trong mùa giải, gặp AC Milan, Rasp

FLORHAM PARK, N.J. — Rob Calabrese grew up rooting for the New York Jets, a fandom born somewhat out of necessity because it was everywhere…

FLORHAM PARK, N.J. – Rob Calabrese lớn lên bắt nguồn từ New York Jets, một fandom được sinh ra có phần không cần thiết vì nó ở khắp mọi nơi …

… increase nutrient leaching and erosion, increase drought vulnerability, cause turf detachment from soil and unstable rooting,…

… tăng rửa trôi chất dinh dưỡng và xói mòn, tăng khả năng bị hạn hán, gây bong tróc cỏ khỏi đất và rễ không ổn định, …

“Rooting for the baseball team,” he said, “is fun because it allows a unique way to cheer on the boys.

Anh ấy nói: “Cổ vũ cho đội bóng chày, rất vui vì nó cho phép một cách độc đáo để cổ vũ các chàng trai.

“I have great respect for Washington and will be rooting for them and Keion – unless we have to play them!” Keion Brooks is leaving Kentucky…

Tôi rất tôn trọng Washington và sẽ ủng hộ họ và Keion – trừ khi chúng ta phải chơi chúng! Keion Brooks sẽ rời Kentucky …

That’s where the varsity squads at Canton, Plymouth and Salem run. That’s a big deal for youngsters as well as their families rooting for them…

Đó là nơi các đội bóng ở Canton, Plymouth và Salem hoạt động. Đó là một vấn đề lớn đối với những người trẻ tuổi cũng như gia đình của họ vì họ …

(KT) — John Calipari is rooting for Keion Brooks to finish his collegiate career on a high note at Washington next season.

(KT) – John Calipari đang định hướng cho Keion Brooks để kết thúc sự nghiệp đại học của anh ấy trên một đỉnh cao tại Washington vào mùa giải tới.

“Nonni” was always there rooting them on. She always let them know how much she loved them, and they sure loved her in return.

Nonni đã luôn ở đó root chúng. Cô luôn cho họ biết cô yêu họ nhiều như thế nào, và họ chắc chắn cũng yêu cô.

On whether he is rooting for any team, Coetzee joked that Belfast “is a lot closer to Dublin”, before adding: “Both ar

Về việc liệu anh ấy có định hướng cho bất kỳ đội nào hay không, Coetzee đã nói đùa rằng Belfast “gần với Dublin hơn rất nhiều”, trước khi nói thêm: “Cả hai

Many fans were rooting for the couple, but right from the beginning, Stephanie seemed uncomfortable around the more

Nhiều người hâm mộ đã ủng hộ cặp đôi này, nhưng ngay từ đầu, Stephanie dường như không thoải mái khi càng về sau

Judge, 30, is a native of the Central Valley, and grew up rooting for the Giants. San Francisco previously struck out on both Harper and…

Judge, 30 tuổi, là người gốc ở Thung lũng Trung tâm, và lớn lên vì Giants. San Francisco trước đó đã tấn công cả Harper và …

“It’s our advantage. You know, we’re used to it at this point. And again, these these fans are rooting for us. So it’s just a sense of…

Đó là lợi thế của chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi đã quen với điều đó vào thời điểm này. Và một lần nữa, những người hâm mộ này đang ủng hộ chúng tôi. Vì vậy, đó chỉ là cảm giác …

“Keion đã cống hiến hết mình cho chương trình của chúng tôi, trung thành và là một đồng đội tuyệt vời. Tôi rất tôn trọng Washington và sẽ ủng hộ họ và …

Điều đó sẽ tạo nên một đêm tuyệt vời để xem Celtics tại một bữa tiệc đồng hồ hoặc nhảy giữa các cơ sở bắt nguồn từ C’s!

Shaun White thừa nhận rằng anh ta bị cuốn hút vào cốt truyện đến mức anh ta đã kết thúc với Elena Gilbert để kết thúc với tình yêu khác nhau của cô ấy …

Kate là người mà tôi chắc chắn đồng cảm và rất ủng hộ , cô nói.” Thật là vui [khi tham gia cùng dàn diễn viên]. Ý tôi là, nó thật điên rồ!

“Keion gave his best to our program, was loyal, and was a great teammate. I have great respect for Washington and will be rooting for them and…

Khối đầu tiên bao gồm những người bảo thủ miền Bắc, những người ủng hộ cựu Tổng thống Goodluck Jonathan tìm cách tái đắc cử lần này vào …

Tôi đang root #TeamIndia cho loạt #INDvsSA sắp tới. Hy vọng người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới có thể xem

That will make for a great night to watch the Celtics at a watch party or hop between establishments rooting on the C’s!

… tay đua Mexico thành công nhất ở Công thức 1 trong cùng một câu cho cả hai đã khiến cả thế giới phải hứng thú với họ trong những ngày qua.

Shaun White admitted that he got so hooked on the storyline that he ended up rooting for Elena Gilbert to end up with her various love…

Giống mới được cải tiến có sức sống và sức mạnh ra hoa cao hơn, tăng khả năng ra rễ trong bất kỳ điều kiện ánh sáng nào.

Kate was one that I definitely empathized with and was rooting for,” she said. “It was so much fun [joining the cast]. I mean, it was mad!

Giâm cành của cây lâu năm, cây bụi, hoa hồng, vv để ra rễ. John Hethrington đã làm vườn từ năm 9 tuổi.

The first bloc comprises northern conservatives, who were rooting for former President Goodluck Jonathan to seek re-election this time on…

I am rooting for #TeamIndia for the upcoming #INDvsSA series. Hope fans from all over the world get to see

Tất cả chúng tôi đều ủng hộ nhau vì giữa Portage Central, Mattawan và Lakeview, chúng tôi đã giành được cả bốn đĩa đơn

… most successful Mexican driver in Formula 1 in the same sentence for both had much of the world rooting for them these past few days.

Chúng hướng tới mục tiêu phát triển cạnh tranh bình đẳng, diệt trừ tham nhũng, quản lý hành chính nhà nước hiệu quả, nâng cao chất lượng con người …

The newly improved variety has more vigor and flower power with increased ease of rooting under any light condition.

Greg muốn ở đó để hỗ trợ bạn bè của mình. Anh muốn họ nhìn thấy anh, biết rằng anh đang cố gắng vì anh. Tôi nghĩ rằng thái độ tuyệt vời đó là …

Take cuttings of perennials, shrubs, roses, etc. for rooting. John Hethrington has been gardening since the age of 9.

… hoặc 6-10 giờ tối: Ăn tối tại Libertine Social (bánh mì bong bóng là đặc biệt), sau đó đánh bạc một chút — chúng tôi đang cố gắng giúp bạn có một giải độc đắc …

We were all kind of rooting for each other because between Portage Central, Mattawan and Lakeview, we won all four single

Internet đã bén rễ với Lori Harvey và Michael B. Jordan giữa tin đồn cặp đôi này đã chia tay. bởi Shannon Dawson | J

They are aimed at developing fair competition, rooting out corruption, effective public administration, improving the quality of human…

Đương kim vô địch Tây Ban Nha Barcelona và cường quốc Pháp Lyon sẽ đối đầu để tranh giải hàng đầu châu Âu. Lavelle nói với Insider rằng cô ấy đang ủng hộ cô ấy …

Greg wanted to be there to support his buddies. He wanted them to see him, to know he was rooting for him. I think that wonderful attitude was…

Một ngày nọ, tại lễ tốt nghiệp của Mezie, anh trai tôi là David và Gozie đã ủng hộ Mezie. georginaonuoha Đã xác minh. 391 nghìn người theo dõi.

… or 6-10 p.m.: Dinner at Libertine Social (the balloon bread is exceptional), then a little gambling—we’re rooting for you to take a jackpot…

Kể từ khi bộ phim, Shershaah được phát hành, cơ sở người hâm mộ khổng lồ của Kiara Advani và Sidharth Malhotra đã thúc đẩy họ trở thành …

The Internet Was Rooting For Lori Harvey And Michael B. Jordan Amid Rumors The Couple Has Split. by Shannon Dawson | J

Loa đã trồng một loại cây có rễ sâu thường được gọi là Cây Đời sống. Cây roi trưởng thành đa số, Frank Annor Dompreh đã trồng

Spanish reigning champion Barcelona and French powerhouse Lyon will face off for Europe’s top prize. Lavelle told Insider she’s rooting for her…

Tôi không thể tưởng tượng được việc bắt nguồn từ bất kỳ đội bóng nào khác, đặc biệt nếu họ đang tham gia Super Bowl. Bây giờ, tôi có thể sẽ điều chỉnh

The other day at Mezie’s graduation with my brother David and Gozie rooting for Mezie. georginaonuoha Verified. 391K followers.

Cặp đôi 90 Day Fiancé được người hâm mộ yêu thích có một trong những mối quan hệ thực sự nhất trong nhượng quyền thương mại, và người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ Kalani và …

Ever since the movie, Shershaah was released, Kiara Advani and Sidharth Malhotra’s massive fanbase has been rooting for them to become a…

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để vượt qua SafetyNet ngay cả sau khi root hoặc cài đặt ROM tùy chỉnh trên thiết bị của mình, hướng dẫn này sẽ giúp bạn điều đó …

The Speaker planted a deep rooting tree popularly called the Tree of Life. The Majority Chief Whip, Frank Annor Dompreh planted

“Bạn muốn cạnh tranh với những người mà bạn đang chơi cùng, nhưng bạn cũng cần phải tiếp tục phát huy tác dụng của họ.”.

I can’t imagine rooting for any other football team, especially if they’re in the Super Bowl. Now, I’d likely tune in

Người dân Triều Tiên đang vượt qua các hạn chế bằng cách root điện thoại Android của họ. Điện thoại thông minh của Triều Tiên có các chương trình giám sát và vô số …

The fan-favorite 90 Day Fiancé couple has one of the most real relationships in the franchise, and fans will keep rooting for Kalani and…

Cô thích xem và cổ vũ cho Đội ngự lâm Xavier cùng với con trai của cô, Steve, và đi du lịch với con gái cô, Linda. Cô ấy ne

If you’re wondering how to pass SafetyNet even after rooting or installing a custom ROM on your device, this guide should help you with that…

Cô ấy là một người yêu động vật cuồng nhiệt và một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cổ vũ cho Denver Broncos yêu thích của mình, và hoàn toàn thích kỷ niệm …

“You want to be competitive with the people that you’re playing with, but you also need to keep rooting for them.”.

CAM KẾT CHẮC CHẮN RA KHỎI LỖI. Đảng quản lý cho biết trong khi có những phát triển tích cực trong f

North Koreans are getting around restrictions by rooting their Android phones. North Korean smartphones have surveillance programs and loads of…

Anh ấy và Sue cũng đã có nhiều mùa giải chơi bóng cho đội bóng mềm Lady Wildcats của Đại học Arizona khi trú đông ở Tucson.

She enjoyed watching and rooting for the Xavier Musketeers with her son, Steve, and traveling with her daughter, Linda. She ne

Cô thích xem và cổ vũ cho Đội ngự lâm Xavier cùng với con trai của cô, Steve, và đi du lịch với con gái cô, Linda. Cô ấy ne

She was an avid animal lover and a passionate football fan, rooting for her favorite Denver Broncos, and absolutely loved celebrating the…

Cô ấy là một người yêu động vật cuồng nhiệt và một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cổ vũ cho Denver Broncos yêu thích của mình, và hoàn toàn thích kỷ niệm …

COMMITMENT TO ROOTING OUT CORRUPTION. The governing party said while there have been positive developments in the f

CAM KẾT CHẮC CHẮN RA KHỎI LỖI. Đảng quản lý cho biết trong khi có những phát triển tích cực trong f

He and Sue also relished many seasons of rooting for the University of Arizona Lady Wildcats softball team while wintering in Tucson.

Anh ấy và Sue cũng đã có nhiều mùa giải chơi bóng cho đội bóng mềm Lady Wildcats của Đại học Arizona khi trú đông ở Tucson.

Please take care and I’m rooting for great success for you and your book.” Liu responded saying the act was “indicative of a r

Xin hãy quan tâm và tôi đang mong muốn thành công lớn cho bạn và cuốn sách của bạn. “Liu trả lời rằng hành động này” là dấu hiệu của một r

Mater, Lightning McQueen, Doc Hudson, Sally, Luigi, Guido, Mack and Ramone are all rooting for you! Take a quick spin into either Luigi’s…

Mater, Lightning McQueen, Doc Hudson, Sally, Luigi, Guido, Mack và Ramone đều đang root cho bạn! Hãy quay nhanh vào một trong hai …

When you’re having a hard time seeing the light in the darkness, we hope you hear Boyd rooting you on to “always look on the sunny side”.

Khi bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nghe thấy Boyd truyền lửa cho bạn để “luôn nhìn về phía có ánh nắng”.

Stage 2: Rooting for lottery odds (after playoff elimination). OK, now you want them to lose. But it’s only be

Giai đoạn 2: Xác định tỷ lệ cược xổ số (sau khi loại trực tiếp). OK, bây giờ bạn muốn họ thua. Nhưng nó chỉ là

Rooting for his countryman is certainly noble, and Luis Diaz is a phenomenal player who was the star

Việc dành cho người đồng hương của anh ấy chắc chắn là cao quý, và Luis Diaz là một cầu thủ hiện tượng từng là ngôi sao

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *