Yoo

Thương nghiệp là gì (sự sa sút của kinh tế thương nghiệp dưới thời nhà nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì-Nhà nguyễn là gì-nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp-tư bản thương nghiệp là gì-nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp là gì-nhà nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào-các đời vua nhà nguyễn)

Bài viết này sẽ giới thiệu về thương nghiệp, thương nghiệp dưới thời Nguyễn, nhà Nguyễn ở Việt Nam bằng phương pháp Đề học.

Thương nghiệp là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: những kiến thức về thương nghiệp, hình thức tồn tại của nó từ xưa đến nay.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Thương mại là một hoạt động kinh tế nhằm lưu thông hàng hóa bằng cách mua và bán, đồng thời dùng để chỉ thành phần kinh tế quốc dân tổ chức lưu thông hàng hóa. Công nghiệp và thương mại là lực lượng chủ đạo và chủ đạo của thành phố, và thương mại tiên tiến và phát triển là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của các thành phố hiện đại. Trong giai đoạn đầu hình thành, nó là một hoạt động xã hội được thực hiện dưới hình thức hàng đổi hàng. Sau đó, nó phát triển thành một hoạt động kinh tế sử dụng tiền tệ làm phương tiện trao đổi để thực hiện lưu thông hàng hóa.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: trao đổi hàng hóa, buôn bán, sự xuất hiện của tiền tệ, lưu thông hàng hóa.

Sự sa sút của kinh tế thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: hậu quả của sự sa sút kinh tế thương nghiệp nước ta dưới thời nhà Nguyễn.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: sự sa sút kinh tế thương nghiệp thời nhà Nguyễn đã đem lại nhiều hậu quả về kinh tế. Thương nghiệp không phát triển, kinh tế suy thoái, sự trao đổi hàng hóa nội ngoại đều bị đình trệ, đô thị kém phát triển.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: chính sách đóng cửa, tự cung tự cấp, lạc hậu, thương nghiệp kém phát triển, đô thị kém phát triển.

Nhà Nguyễn là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: tìm hiểu thông tin về Nhà Nguyễn.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Nhà Nguyễn (Chữ Nôm: 茹 阮, Việt: Nhà Nguyễn; Chữ Hán: 阮 朝, Việt: Nguyễn) là triều đại Việt Nam cuối cùng, cai trị nhà nước Việt Nam thống nhất độc lập từ năm 1802 đến năm 1884. Trong suốt thời gian tồn tại, đế chế mở rộng sang miền nam Việt Nam, Campuchia và Lào ngày nay thông qua sự tiếp nối của các cuộc chiến tranh Nam tiến và Xiêm-Việt kéo dài nhiều thế kỷ. Sau năm 1883, các hoàng đế nhà Nguyễn trên danh nghĩa cai trị với tư cách là nguyên thủ của các cơ quan bảo hộ của Pháp ở An Nam và Bắc Kỳ cho đến những tháng cuối cùng của Thế chiến thứ hai; Sau đó, trên danh nghĩa họ đã cai trị Đế quốc Việt Nam cho đến khi Nhật Bản đầu hàng.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Vua nhà Nguyễn, triều Nguyễn, Thực dân Pháp xâm lược, triều đại cuối cùng.

Nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp là gì.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: lợi nhuận thu được từ việc bán hàng hóa với giá cao hơn giá mà người bán trả. Với nền sản xuất hàng hóa giản đơn, lợi nhuận thương mại chủ yếu dựa trên trao đổi phi giá trị do các yếu tố như sự lạc hậu của lưu thông hàng hóa, thiếu thông tin liên lạc giữa các thị trường và sự đa dạng của giá cả cho cùng một loại sản phẩm.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Kinh tế học, nghiên cứu về kinh tế theo chủ nghĩa Mác Lênin, lợi nhuận, chênh lệch, tư bản.

Tư bản thương nghiệp là gì

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: khái niệm tư bản thương nghiệp.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Một số nhà sử học kinh tế sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa tư bản thương nhân để chỉ giai đoạn sớm nhất trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản với tư cách là một hệ thống kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng chủ nghĩa trọng thương, vốn đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới mà không có sự xuất hiện của các hệ thống như chủ nghĩa tư bản hiện đại, không thực sự là chủ nghĩa tư bản như vậy.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: phân phối hàng hóa, phát triển hàng hóa, chủ nghĩa tư bản phát triển đầy đủ hơn.

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: sự ra đời của nhà Nguyễn.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Dòng họ Nguyễn Phúc đã thiết lập nền thống trị phong kiến ​​trên một lượng lớn lãnh thổ như các chúa Nguyễn vào thế kỷ 16 trước khi đánh bại nhà Tây Sơn và thiết lập nền thống trị của riêng họ vào thế kỷ 19. Triều đại bắt đầu với việc Gia Long lên ngôi năm 1802, sau khi kết thúc triều đại Tây Sơn trước đó. Nhà Nguyễn dần dần bị Pháp hấp thụ trong vài thập kỷ vào nửa cuối thế kỷ 19, bắt đầu bằng Chiến dịch Nam Kỳ năm 1858 dẫn đến việc chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Một loạt các hiệp ước bất bình đẳng sau đó; Lãnh thổ bị chiếm đóng trở thành thuộc địa của Pháp ở Nam Kỳ trong Hiệp ước Sài Gòn 1862, và Hiệp ước Huế 1863 cho phép Pháp tiếp cận các cảng của Việt Nam và tăng cường kiểm soát các hoạt động đối ngoại của nước này. Cuối cùng, các Hiệp ước 1883 và 1884 của Huế đã chia phần lãnh thổ Việt Nam còn lại thành các quốc gia bảo hộ An Nam và Bắc Kỳ dưới sự cai trị trên danh nghĩa của Nguyễn Phúc. Năm 1887, Nam Kỳ, An Nam, Bắc Kỳ và Chính phủ Bảo hộ thuộc Pháp ở Campuchia được tập hợp lại với nhau để thành lập Đông Dương thuộc Pháp.

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: Nguyễn Phúc, nhà Nguyễn, Huế, triều đại Tây Sơn, thực dân Pháp.

Các đời vua nhà Nguyễn

ĐỀ HỌC

Mục đích muốn biết: tìm hiểu về các đời vua nhà Nguyễn.

Nội dung Phù hợp giúp hiểu mục đích trên: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại

Những vấn đề liên quan trong trường hợp-trường cảnh/hoàn cảnh đang tìm hiểu: triều đại nhà Nguyễn, Vị vua cuối cùng, triều đại cuối cùng

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.